10.07.2019 Ionuț Druche

În numărul 9-10 / noiembrie – decembrie 1937, al revistei  Asociației Învățătorilor din municipiul și județul Constanța, „Convorbiri didactice”, este conturat, în galeria învățătorilor trecuți din această viață, chipul învățătorului Constantin Dinu, tatăl renumitului teolog și avocat Ioan (Jean) Dinu, întemeietorul Școlii Gimnaziale din Adamclisi.

Din articolul semnat de Dumitru Petru, aflăm că învățătorul pensionar Constantin Dinu s-a născut în anul 1864, în comuna Ostrov, județul Constanța, în familia preotului Dinu Popescu. După absolvirea Școlii Normale din Galați, în anul 1883, își începe activitatea didactică în Dobrogea, activitate care va dura peste 40 ani. A răspândit „lumina învățăturii” în următarele sate din județul Constanța: Șipote (7 ani), Bugeac (6 ani), Gârlița (3 ani), Dunăreni (12 ani), Stupina (5 ani) și Pantelimonul de Sus (9 ani). Nu și-a neglijat nici familia, după cum consemnează, mai departe, autorul:

Tuturor celor șapte copii, care cu sufletul plin de durere, plâng pierderea iubitului lor tată, s-a străduit să le înnobileze inima și mintea cu daruri din comoara celor mai alese virtuți și a celor mai înalte cunoștințe: un fiu doctor în teologie și avocat; încă alți doi teologi, unul avocat, trei fiice învățătoare, iar una absolventă a școalei de Industrie casnică; iată ce a făcut ca părinte, iată ce a mai dat încă țării sale”.

În timpul ocupației Dobrogei din Primul Război Mondial, s-a retras cu familia la Bârlad, unde a funcționat, până la sfârșitul războiului, ca șef al Cancelariei revizoratului școlar. Pentru întreaga activitate, Constantin Dinu a fost decorat cu „Coroana României în grad de cavaler”, iar la ieșirea la pensie, Ministerul Educației Naționale l-a declarat „Membru de onoare al învățământului”. Mai multe detalii despre personalitatea învățătorului Constantin Dinu aflăm tot de la Dumitru Petru, autorul articolului:

Constantin Dinu este printre puținii Români, care s-au născut pe pământ dobrogean și au primit instrucțiunea primară, la cele dintâi școli românești de pe aceste meleaguri, încă de pe vremea dominației otomane. (…) Acum 54 de ani, într-o zi de decembrie,tânărul învățător pornea pe drumul apostolatului spinos și greu, pentru a trage brazdă nouă în ogorul înțelenit de veacuri, din țara lui Mircea. Aici se născuse și tot aici îl mâna destinul să-și jertfească toate forțele, pentru promovarea românismului în această provincie, orientalizată și înstrăinată de puterea turcească. (…)

Cu mână largă, fără preget, a semănat din plin sămânța aleasă a învățăturii celei bune, în atâtea sate prin care a trecut ca învățător. A slujit altarul școlii cu credință și devotament, timp de aproape 45 de ani, neîntrerupt, sădind în sufletele tinerelor generații iubirea de Dumnezeu, respect pentru oameni  și devotament față de Țară și Neam”.

Dintre copii învățătorului Constantin Dinu, teologul și avocatul Ion Dinu a ajuns să fie recunoscut pe plan local, ca un promotor al culturii și învățământului dobrogean, în perioada interbelică, dar și pe plan național, ca acela care și-a dedicat o parte din munca sa, promovării Peșterii din pădurea de la Ion Corvin, județul Constanța, unde, potrivit tradiției locale, a locuit și propovăduit Sfântul Apostol Andrei.

Ion (Jean) Dinu

Mai multe articole publicate în „Convorbiri didactice. Revista Asociației Învățătorilor din municipiul și județul Constanța” (cota PI 778), puteți citi în sălile de lectură ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța.

Leave a Reply