7 iunie 2019 Ionuț Druche

Tipărit între anii 1923 și 1939, Anuarul Liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanța (actualul Colegiu Național „Mircea cel Bătrân”) a apărut la inițiativa conducerii instituției de învățământ, în fruntea căreia se afla în acel moment profesorul Gheorghe Coriolan. Primul număr a fost dedicat anului școalar 1921 – 1922, dar și aniversării a 25 de ani de existență a școlii.

Numerele anuarului cuprind date legate de cronica anilor școlari, listele corpului didactic, listele absolvenților, situația școlară a elevilor, activitățile culturale, dar și diverse informații despre foști sau actuali profesori și elevi ai școlii.

Și numărul 10 al anuarului, pe anii școlari 1934 – 1936, este un număr festiv, dedicat împlinirii a 40 de ani de existență a școlii. Printre altele, volumul conține programul festivității din 29 noiembrie 1936, și cuvântările ținute de prof. dr. Constantin Angelescu, Ministrul Educației Naționale, pr. prof. V. Georgescu, Gheorghe Coriolan, directorul Liceului, V. Lepădatu, deputat, membru în comitetul școlar, prof. N.T. Negulescu, Inspector Școlar General și N.D. Chirescu, Președintele Ligii Culturale Constanța. Tot din acest volum aflăm că alegerea numelui școlii i se datorează lui Virgil Andronescu, fost primar al Constanței și directorul din acel timp al instituției.

Revenind la primul număr al anuarului, dedicat împlinirii a 25 de ani de existență a școlii, acesta deschide publicația cu o cuvântare a preotului Gheorghe Rădulescu, primul preot ortodox român din Constanța , după Războiul de Independență, și, totodată, unul din fondatorii și primii profesori ai școlii. În cuvântul său, susținut la Catedrala din Constanța, pe 13 decembrie 1922, preotul Gheorghe Rădulescu sublinia greutățile cu care s-a confruntat școala în primii ani de la înființare:

Sunt aproape singurul dintre dumneavoastră, care am asistat, acum 25 de ani, la înființarea unei școale secundare în orașul Constanța.

(…) Mi-amintesc bine că, acum 25 de ani, înființarea unui Gimnaziu la Constanța apărea în mintea multora ca un fapt cam hazardat; căci numărul Românilor aici era așa de mic, încât școlarii, ce s-au înscris în acest gimnaziu, abea se ridicau la câteva zecimi. Se mai făcuse o încercare cu înființarea unei școli normale; dar după o existență de numai câțva ani, ea a fost desființată și rămășițele ei trimise la Câmpulung. Numărul familiilor românești, aici, pe acele vremuri, nu se ridica la 100; totuși gimnaziul a luat ființă și a mers din an în a,n progresând, nu numai ca număr, ce a trecut demult de 500, dar și ca valoare culturală, ca știință, și putem zice cu toată încrederea și ca valoare de disciplină morală”.

Prof. Demetru Rădulescu, Primul director al actualului Colegiu Național „Mircea cel Bătrân”

Un fapt mai puțin cunoscut este acela că, în momentul înființării școlii, aceasta l-a primit ca patron spiritual pe Sfântul Apostol Andrei. Părintele Gheorghe Rădulescu ne lămurește în această privință, tot în cuvântul de la Catedrală:

„(…) Dar, se vede că stă scris în planurile Dumnezeiești, ca niciun bun să nu se câștige fără sacrificii, căci, atunci ca și acum, lumina nu se poate aduce fără sacrificii. Atunci Apostolul Andrei făcând discipoli, a semănat nu numai lumina și libertatea, dar și sămânța martiriului. (…) Prin sângele martirilor, Tomisul de altădată s-a ridicat la rangul de metropolă a cetăților vecine de pe atunci; și, tot stropit de sânge, pământul Constanței de azi va ajunge mărirea și gloria neamului românesc întregit.

Acest liceu, pepinieră de cultură, ca și altădată biserica fondată aici de Apostolul Andrei, și-a împrăștiat din sânul lui, nu numai raze de lumină dar și sângele martirilor; căci deși azi serbăm abia a 25-a aniversare, el numără tot atâția martiri, și anume, 11 profesori și mulți elevi, ce au pecetluit cu sângele lor idealul suprem.

Sângele tânăr și scump al multora dintre ei a curs pe câmpul de luptă; iar din el va răsări realizarea idealului celui mai sfânt.

Iubiți elevi,

Acum când serbăm a 25-a aniversare a liceului nostru, cu care ocazie v-am destăinuit și cauza pentru care noi cei bătrâni i-am dat de patron pe Sf. Ap. Andrei (…) să-mi fie permis a vă atrage atenția asupra datoriilor de căpetenie (…)”.

În încheierea discursului, părintele Gheorghe Rădulescu îi amintește pe profesorii decedați și pe elevii mirciști, căzuți în Marele Război.

Primul număr al Anuarului Liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanța mai prezintă și cuvântările de la serbarea din 13 decembrie 1921, susținute de G. Coriolan, directorul liceului „Mircea cel Bătrân”, Virgil Andronescu, N.T. Negulescu, profesor de științe fizico-chimice, fost director al liceului (1907-1918), Bucur Constantinescu, avocat, membru în comitetul școlar și I. Bârzan, tot avocat.

Anuarul Liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanța poate fi consultat în sălile de lectură ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”din Constanța, la cota PI 743 (anii școlari 1921 – 1932 și 1934 – 1936).

Sursă foto: Arhiva Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanța

Leave a Reply