08.05.2019 Ionuț Druche

Seria recomandărilor din publicațiile periodice din cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța, continuă cu articolul „Din tesaurul arheologic al Dobrogei: O nouă diplomă militară romană”, semnat de istoricul Constantin Moisil, și publicat în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, ianuarie – martie, 1909. „Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice” poate fi consultat în sălile de lectură, la cota PII 44.

Potrivit lui Constantin Moisil, diploma militară, care face obiectul articolului, a fost dată de împăratul roman Alexandru Sever (222-235 d.Hr.) unui soldat din garda pretoniană. Diploma a fost descoperită la începutul secolului XX, în comuna Fântânele, județul Constanța, de învățătorul M. Otavă, care, înțelegând importanța acesteia, a trimis-o lui Nicolae Iorga. În acest context, autorul articolului împrumută diploma de la Nicolae Iorga, iar în urma studierii ei, redactează articolul publicat în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”.

Încă de la început, Constantin Moisil precizează că, până la publicarea articolului, în Dobrogea au mai fost găsite două diplome militare:

Până acum Dobrogea a mai furnizat două diplome militare: una de la împăratul Vespasian, găsită la Constanța (vechiul Tomis), alta de la împăratul Nerva, descoperită în ruinele vechi Salsovia (lângă Mahmudia). În amândouă aceste localități au fost odinioară așezări romane, așa că veteranii cărora le-au aparținut diplomele pot fi considerați cu drept cuvânt ca foști coloniști romani în aceste locuri. La Inan-Cișme (n.r. azi Fântânele, județul Constanța) deasemenea avem indicii sigure că a fost o așezare romană (…)”.

Diploma militară de la Fântânele a fost găsită întreagă și foarte bine conservată, având formă dreptunghiulară, obișnuită diplomelor militare, fiind compusă din două plăci de aramă de mărimea 14×10 cm. Constantin Moisil precizează că textul diplomei este săpat cu două feluri de caractere, pe fețele exterioare cu litere capitale, iar pe cele interioare, săpat în latul plăcilor, cu litere cursive.

În urma traducerii textelor, efectuată de Constantin Moisil, rezultă că diploma a fost dată pe 7 ianuarie 233, de împăratul Alexandru Sever pretorianului Aelius Aurelius Atticus din Doryleu (Frigia), care făcea parte din cele zece cohorte alexandriene, numite așa după numele împăratului. Tot Constantin Moisil ne prezintă și drepturile pe care le conferea diploma:

Privilegiul pe care îl acordă diploma este jus conubii. Împăratul recunoaște ca justae nuptiae căsătoriile libere sau cu femei peregrine (lipsite de dreptul de cetățenie romană) contractate de pretoriani înainte de liberare. Deci, în virtutea acestui drept, soțiile peregrine ale pretorianilor intrau în cetățenia romană, iar copiii ce urmau să se nască, erau considerați ac si ex duobus civibus romanus natos”.

Interesante sunt greșelile de ortografie din textele diplomei, dar și unele prescurtări, pe care Constantin Moisil le consideră neobișnuite:

Astfel în rândul al 7-lea de pe placa groasă găsim alexandriani în loc de alexandrianis, în rândul al 14-lea de pe aceeași placă avem db pentru duobus (…). De altfel atât în text cât și în copie cuvântul Aurelius din nomenclatura împăratului este scris cu doi de l, pe când același cuvânt în nomenclatura soldatului și a martoriloe are un singur l, iar cuvintele post templum sunt prescurtate postempl”.

În încheierea articolului, Constantin Moisil evidențiează titlul de proconsul atribuit în diplomă împăratului Alexandru Sever, motiv în plus ca autorul să o considere de o importanță deosebită:

De remarcat este titlul de proconsul pe care îl poartă în această diplomă Alexandru Sever. E adevărat că împărații din secolul al III-lea obișnuiau să-și dea acest titlu, dar până acum nu avem niciun monument epigrafic, în care Alexandru Sever să-l aibă și el. Pentru aceasta, pentru că ne aduce cunoștințe noi despre pretoriani și despre colonizarea romană a Dobrogei, precum și pentru că este unul din monumentele epigrafice rari, diploma de la Inan-Cișme câștigă o importanță deosebită”.

Mai multe detalii despre diploma militară romană de la Fântânele puteți citi în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, ianuarie – martie, 1909, cota PII 44, în sălile de lectură ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța.

 

 

Leave a Reply