21.08.2019 Ionuț Druche

Timp de câteva luni, mai – august 1926, conducerea Primăriei Constanța a fost încredințată medicului Alexandru Pilescu, o personalitate locală prea puțin cunoscută în prezent. Prin propunerea articolului de azi, nu vom schița o biografie a fostului primar, ci, mai mult, un portret al felului în care îl vedeau oamenii epocii sale.

Chipul său apare alături de alte personalități naționale și locale, în „Anuarul presei române și al lumei politice”, pe anii 1926 și 1927 (P II 392), culegere semnată de N. Rusenescu, „Director proprietar al Anuarului presei române și al lumei politice. Str. Mihai Viteazu No. 1, Constanța”. Din detaliile care însoțesc fotografia aflăm că, pe lângă profesia de medic și demnitatea de primar al Constanței, Alexandru Pilescu era, în anul 1926, deputat și Șeful Partidului Poporului din Constanța. Ce a însemnat Alexandru Pilescu pentru dobrogeni, aflăm din paginile anuarului, prin condeiul lui N. Rusenescu:

Pentru Dobrogea și pentru dobrogeni, d. Dr. Pilescu e mai mult decât un om politic. El e un animator de curente, un suflet viu, înțelegător al nevoilor locale, un spirit veșnic în agitație, în funcție de toate manifestările dobrogenilor. Lupta pentru acordarea drepturilor politice dobrogenilor, l-a avut în frunte; sbuciumările sufletului dobrogean în războiul mondial pe el l-a avut ca exponent, el a fost un modest precursor al ideilor, acțiunilor, manifestațiilor, cari au zămislit și apoi au cultivat, materialicește și sufletește, marea operă de românizare a provinciei dunărene, în tot ce are mai de prețuit această operă ca vigoare, bun, nobil și pitoresc.

În personalitatea domnului Dr. Pilescu se întâlnește o fericită îmbinare și armonizare între temperament, voință, inteligență, cultură și caracter.

Dacă în domeniul poilitc el a dovedit atâta constanță și perseverență, faptul nu se datorește că ar fi un doctrinar înfeudat unor formule fixe de doctrină, ori un teoretician izolat în lumea abstractă a unor idei ce nu ar mai ține seamă de faptele și situațiile în perpetuă mișcare și evoluție. Domnul dr. Pilescu format la lumina culturii pozitive, dacă n-a făcut compromisuri cu ideile și principiile doctrinei sale, a știut să pună de acord aceste principii cu necesitățile vremii, la toate problemele zilei a putut găsi formule sintetice, soluțiuni raționale și practice.

(…) Iată de ce, nu e dobrogean care să nu-l iubească, să nu-l prețuiască, să nu-i aprecieze comoara de calități morale și materiale. Aceasta e o dovadă hotărâtoare de capacitățile reale, de care a dat dovadă necontestabilă. Dar nu numai din punct de vedere politic, ci și prin farmecul particular, pe care îl pune în raporturile sale sociale,unde are întinse relațiuni, și a cucerit unanime simpatii.

D-l dr. Pilescu face parte din elita oamenilor de acțiune, de cari are nevie țara pentru a conduce destinul ei (…)”.

„Anuarul presei române și al lumei politice”, pe anii 1926 și 1927 (cota P II 392), a fost tipărit în 12.000 de exemplare și distribuit, atât în țară, cât și în afara țării. În cuvântul de introducere, autorul precizează motivele care l-au determinat să alcătuiască această lucrare:

Publicând anuarul de față, am convingerea că, completez un gol adânc simțit și fac un real serviciu cititorilor și publicisticei țării noastre. Împărtășesc prin el marelui public un colț din secretul gazetăriei, despre care Robert de Jouvenel spunea că <<trebuie să știe toate pentru a explica toate >> și în fața căreia <<nu rămâne nimic ascuns>>.

Gazetăria fiind o profesie socială este legată indizolubil de politică și oamenii ei și de aceea înfățișez aci lumea presei alături de lumea politică”.

Mai multe detalii despre personalitățile României, din perioada interbelică, prezentate în „Anuarul presei române și al lumei politice”, pe anii 1926 și 1927 (cota P II 392), puteți consulta în sălile de lectură ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța.

Leave a Reply