04.07.2019 Ionuț Druche

Continuăm seria recomandărilor din publicațiile periodice ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța, tot cu o revistă apărută în cadrul unei asociații, după cea prezentată săptămâna trecută, „Orizontul maritim. Revista Asociației Mairtime Orizontul”. Este vorba despre „Convorbiri didactice. Revista Asociației Învățătorilor din municipiul și județul Constanța”.

Revista a apărut între anii 1937 și 1944, mai puțin în lunile iulie și august (în vacanța de vară), și a publicat articole pe teme pedagogice și culturale, însemnări despre activitatea asociației, materiale literare, portrete memoriale de învățători etc. În anul 1972, numele revistei a fost preluat de o publicație din Tulcea, editată de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.

Printre colaboratorii primei ediții, îi putem aminti pe: Dumitru Abagiu, Titus Cergău, Vasile Harea, Blanche Ianculescu, I. Miclea, Em. Mutulescu, George Nuțu, Em. Papazissu, Iulian Sassu, Victoria Stere, I. Vlad, V. Voiculescu, Constantin Zamfir etc.

În cuvântul de deschidere al primului număr, apărut în ianuarie 1937, președintele Asociației Învățătorilor din municipiul și județul Constanța, Dumitru Petru, preciza obiectivele revistei:

„(…) Ea va fi, nu numai tribuna de la care se vor discuta diversele probleme de ordin profesional, care interesează școala primară și pe slujitorii ei, învățătorii, dar și căminul cald, prietenos, cu tendința de a întreține și cultiva sentimentele de bună camaraderie, de senină solidaritate, în jurul aceluiași ideal sfânt, împlinirea datoriei, în câmpul vasal școalei poporului.

Va fi școala noastră, unde oameni cu pregătire superioară ne vor aduce cuvântul lor autorizat, asupra multiplelor probleme și unde noi vom discuta și frământa toate chestiunile de actualitate școlară. În felul acesta vom folosi, primind și de la alții, și vom învăța, lucrând noi înșine.

Revista va publica articole de pedagogie teoretică, filosofie și sociologie, de psihologie expermentală și aplicată, de literatură și știință; deasemenea va publica observații, cercetări (…) și în general, tot ce preocupă pe învățător, în împlinirea misiunii lui.

În primul an de apariție, în cuprinsul revistei găsim articole, precum: Jean Ligthart: Concepția psiho-filisofică, semnat de N. Petrache, Aspecte din psihotehnica școlară, semnat de B. Ianculescu, Învățătorul în pregătirea preliminară, semnat de Ghe. Pușcașu, Moș Ion Bănică, semnat de I. Constantinescu, Menirea ta, semnat de Viorica Stere, Școli superioare țărănești, semnat de Ghe. Pușcașu, Problema salarizării corpului didactic primar, semnat de C. Florescu, Cele două școli paralele într-un sat: școala tradițională și școala oficială, semnat de I.M. Căciulă, Colaborarea școlarilor la întocmirea abecedarului, semnat de Cecilia Samuely, Pedagogia pe drumuri noi, semnat de Ștefan Bârsănescu, Cerințele de dezvoltare naturală a copilului, semnat de Elizeu Robescu etc.

Mai multe articole publicate în „Convorbiri didactice. Revista Asociației Învățătorilor din municipiul și județul Constanța” (cota PI 778), puteți citi în sălile de lectură ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța.

Leave a Reply