Prin activitatea pe care o desfăşoară, Biblioteca Judeţeană Constanţa se adresează direct comunităţii, căreia îi oferă următoarele servicii :

Servicii informaţionale şi culturale:

 • servicii de lectură, informare şi divertisment la sediul central şi filiale, realizate prin secţiile de relaţii cu publicul: săli de lectură specializate, Secţia pentru copii, Secţia de împrumut, Secţia Muzicală şi Colecţii Speciale
 • informare comunitară prin Centrul de Informare Comunitară , serviciu înfiinţat în anul 2001, ca ofertă informaţională modernă pentru comunitatea locală. Misiunea sa este de a identifica interesele de informare aflate într-o dinamică accentuată şi de a depista sursele de informaţie adecvate, de a iniţia pe cetăţenii comunităţii în procedurile obţinerii serviciilor publice dorite. Domenii din care CIC oferă informaţii: asistenţă şi protecţie socială, sănătate, învăţământ şi cultură, activităţi economice cu accent pe specificul local: port, navigaţie, turism
 • manifestări culturale permanente sau ocazionate de marcarea unor evenimente: Clubul Artelor , simpozioane, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, expoziţii, prin colaborări cu instituţiile de învăţământ şi de cultură

Servicii tehnice de specialitate orientate către acoperirea necesităţilor de informare a comunităţii:

 • completarea colecţiilor corelată corespunzător cu noile cerinţe de informare şi cu schimbările din structura socio-profesională a populaţiei deservite
 • prelucrarea colecţiilor concretizată în instrumente de informare pe suport tradiţional şi electronic
 • comunicarea colecţiilor prin servicii de consiliere şi informare directă şi asistată în compartimentele: Cataloage Generale-Referinţe, Serviciul de Informare Bibliografică

Servicii de informare şi cercetare bibliografică:

 • editarea anuarului Bibliografia Dobrogei
 • editarea de către BJC a unor lucrări referitoare la provincia istorică Dobrogea
 • redactarea de către persoane fizice, instituţii, organizaţii, societăţi comerciale a unor studii şi materiale pe baza fondului documentar al BJC
 • elaborarea instrumentelor specifice de informare şi a diferitelor categorii de bibliografii: la cerere, de semnalare
 • servicii de completare şi de conservare a fondului documentar dobrogean: cărţi, periodice locale, manuscrise, microfilme, iconografie, hărţi
 • constituirea fondului de Depozit legal local conform Legii Nr.111/1995

Servicii de asistenţă şi îndrumare metodică a bibliotecilor publice din judeţ pentru:

 • achiziţia de carte
 • repartiţia de carte din Rezerva Naţională a Ministerului Culturii
 • organizarea şi diversificarea serviciilor pentru public
 • organizarea concursurilor de angajare şi perfecţionare profesională centralizarea datelor statistice de activitate

Leave a Reply