Biblioteca Județeană Constanța mulțumește tuturor celor care, de-a lungul timpului, i-au îmbogățit patrimoniul cu importante donații de documente!

Resursele informaționale care au fost oferite cu titlul de donație Bibliotecii, pentru a fi păstrate și transmise generațiilor viitoare, au inclus cărți, manuscrise, obiecte de iconografie (cărți poștale, gravuri, picturi, fotografii), medalii, timbre, monede, resurse electronice, toate având o valoare deosebită.

Donatorii care au contribuit  în cei nouăzeci de ani de existență, la clădirea colecțiilor au fost, în primul rând, personalitățile marcante ale Constanței. Putem spune că donațiile acestora contribuie la creionarea unor repere în evoluția culturală a Dobrogei ultimului secol.  Amintim, printre acestea, valoroasele documente provenind din bibliotecile unor personalități ca Ioan N. Roman, patronul spiritual al Bibliotecii, Marin Ionescu-Dobrogianu sau scriitorul și profesorul Grigore Sălceanu. De o deosebită importanță pentru patrimoniul cultural local este donația familiei primului bibliograf al Dobrogei, Stan Greavu-Dunăre, ce include manuscrisul original al „Bibliografiei Dobrogei” (1928). Menționăm, deopotrivă, donația Prof. Univ. Dr. Puiu Enache, donația Prof. Univ. Dr. Gheorghe Dumitrașcu, precum și donația Av. Ion Dumitrescu.

În colecțiile bibliotecii, au intrat, de asemenea, cu titlu gratuit, atât volume cu dedicație autografă ale unor autori afirmați pe plan național, cât și publicații din partea unor fundații și edituri.

O contribuție extrem de importantă este cea a semenilor din comunitate, care au făcut reale gesturi filantropice prin donarea de cărți din biblioteca personală. De-a lungul anilor, mii de volume atractive atât din punctul de vedere al stării fizice cât și al conținutului, au fost puse la dispoziție de către comunitate, pentru comunitate, prin intermediul Bibliotecii.

Regulamentul Bibliotecii privitor la primirea și organizarea acestor donații,  prevede următoarele:

  1. Biblioteca își rezervă dreptul de a selecta publicațiile propuse de donatori. Criteriile de selecție și evaluare a volumelor țin de: valoarea bibliofilă, existentul în colecțiile bibliotecii, starea fizică, datele editoriale, valoarea și noutatea informației, unicitatea, prestigiul editurii, dedicațiile autografe etc. În afara criteriilor enumerate mai sus, Biblioteca  are  în vedere și opțiunile de lectură ale membrilor comunității.
  2. Din momentul predării documentelor (directe sau prin poștă), decizia de reținere, repartizare și distribuire a volumelor primite aparține, de asemenea, în exclusivitate, bibliotecii.
  3. După înscrierea în evidențele contabile și de gestiune a publicațiilor reținute în  colecțiile  interne, acestea devin bunuri ale bibliotecii primitoare.

Procedura efectivă pentru donarea de documente conține următoarele etape:

  1. Trimiterea fotografiilor cu volumele ce se intenționează a fi donate prin aplicația de WhatsApp, la numarul 0774972642. Fotografiile trebuie să conțină în mod vizibil titlurile cărților. Mesajul trebuie însoțit de datele de identificare ale donatorului (Nume, prenume, adresa de domiciliu).
  2. Predarea volumelor la data și ora convenită telefonic (la numărul 0774972642) cu bibliotecarul din cadrul Compartimentului de Achiziție Carte. Borderoul de primire a cărților care vor intra în patrimoniul bibliotecii va fi eliberat de același compartiment, în termen de maximum 60 de zile de la primirea donației.

Pentru mai multe detalii privind donațiile de carte vă așteptăm să ne contactați la numerele de telefon: 0774972642 / 0720263243.

Beneficiarii donațiilor au fost atât utilizatorii locali, cât și cei ai altor biblioteci din județul Constanța sau de la Chișinău, Republica Moldova. Începând cu anul 2022, acestor instituții li se adaugă și biblioteca Raftul verde. Aceasta este, de asemeni, o inițiativă a Bibliotecii Județene Constanța și se adresează întregii comunități constănțene, nu numai utilizatorilor care au permis de acces, fiind o bibliotecă alternativă, amplasată în diverse spații neconvenționale, în aer liber.

Continuăm să atragem și să punem la dispoziția comunității donații de resurse informaționale cât mai valoroase! Biblioteca Județeană vă așteaptă cu mediatori avizați de informație, între donatori inimoși și beneficiari din ce în ce mai rafinați!

Leave a Reply