Se sărbătorește, în România, pe 5 iunie, ziua în care s-a născut Gheorghe Lazăr.
Profesie și vocație în același timp, învățătorul a jucat un rol decisiv în evoluția societății românești și a celei dobrogene (mai ales după 1878).
După Unirea Dobrogei cu România, autoritățile au avut ca obiectiv organizarea sistemului școlar dobrogean, în cadrul celui național. Au venit în Dobrogea învățători din toate colțurile țării, au fost amenajate, reparate și au fost construite școli și, în scurt timp, au apărut și publicații specifice.
Legislația modernă promovată în timpul ministeriatelor lui Spiru Haret, la cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea a permis o dezvoltare accelerată a sistemului școlar în provincia dintre Dunăre și Mare. Au apărut noi școli moderne, dotate cu mobilier și cu cărți în care predau învățători și învățătoare din ce în ce mai bine pregătiți.
Războiul a întrerupt procesul de dezvoltare a sistemului școlar dobrogean, unele școli au fost grav afectate sau chiar distruse. Mulți învățători au plătit atunci prețul suprem în lupta pentru apărarea Țării.
După 1918, Dobrogea ca parte a României Mari, își continuă dezvoltarea pe toate planurile, inclusiv în ceea ce privește sistemul școlar.
Specificul dobrogean se manifestă și în cazul sistemului școlar, mai ales în cazul învățământului primar, în Dobrogea existând școli ale minorităților naționale.
Se scriu acum monografii dedicate școlii dobrogene, apar reviste de cultură, iar învățătorii continuă să se afirme ca factori de progres și de dezvoltare a culturii locale.
Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța deține în colecțiile sale numeroase publicații care tratează diverse aspecte legate de învățământ, învățători, școli etc. Ele ne ajută să realizăm o imagine a evoluției învățământului dobrogean, evoluție marcată de evenimente și de oameni de excepție, mulți dintre ei învățători.
La mulți ani, dragi învățători!
Fotografiile fac parte din colecțiile Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța.
Material realizat de Biroul de Informare Bibliografică Dobrogeană.
Foto deschidere: Școala și Biserica Armenească din Constanța. Sursa: Istoria pe un clişeu : Dobrogea interbelică în colecţia fotografului V. Nicolau : [album]. Constanța, Citywalk, 2016

Leave a Reply