26.07.2019 Ionuț Druche

Continuăm articolul de săptămâna trecută, prin prezentarea portretelor a doi învățători constănțeni, eroi în Al Doilea Război Mondial, evidențiați în paginile revistei Asociației Învățătorilor din municipiul și județul Constanța, „Convorbiri  didactice”. Este vorba despre învățătorii Apostol Grigoraș din Mamaia Sat și Mihai Cristea din Cotu-Văii

Locotenentul Apostol Grigoraș

Învățătorul Apostol Grigoraș s-a născut în comuna Docani, județul Tutova, din părinți plugari, fiind unul din cei patru copii ai familiei. După absolvrea școlii primare din localitatea natală, a urmat Școala Normală din Bărlad, la finele căreia a fost repartizat ca învățător la școala din Mamaia Sat, județul Constanța. Aici, potrivit învățătorului Ion Ștefănescu, autorul articolului, „tânărul a venit cu dor de muncă, s-a apucat să îngenunche viața aspră, și, în scurt timp, a săvârșit opere de neasemuit”.

Căsătorit, cu doi copii și șoția însărcinată, pleacă pe front, la Odessa, unde dă dovadă de mult curaj și patriotism. Unul dintre camarazii lui de arme avea să mărturisească următoarele: „Bietul domn locotenent, cum o mai luptat amarnic! Unde era vrășmășia mai grea, acolo îl vedeai și pe dânsul neîfricat”. Pentru scurt timp se întoarce acasă, unde și-a văzut pentru ultima oară familia:

După luptele de la Odessa, unde s-a încoronat cu fapte de neegalată vitejie, locotenentul Apostol Grigoraș s-a întors acasă. Aici a avut bucuria să-și vadă cel de-al treilea copil, venit pe lume când tatăl lupta pe front. Dar, dorința de luptă se înfipsese adânc în sângele oșteanului. A cerut să fie trimis din nou pe front. După câteva zile, în care timp tatăl n-a auzit de cât de câteva ori gânguritul micului nou venit și ochii nu i s-au săturat privindu-l, învățătorul Apostol Grigoraș a plecat iar la luptă. Ce pildă mai deplin înaltă, ce iubire de patrie mai măreață s-ar fi putut cere vreodată? Cine ar fi fost capabil de așa perfectă înțelegere a sacrificiului uman individual, pentru cea mai sfântă idee, decât un erou, un adevărat erou? Dar vremurile războinice sunt crude. Învățătorul Apostol Grigoraș s-a frânt fericit, undeva pe întinsurile Rusiei, în îndeplinirea idealului ce l-a purtat cu el de atâtea ori, în sânul învrăjbirilor. Câțiva plumbi au pornit chiuind din negura unei uri diabolice secerând pentru totdeauna entuziasmul eroic al sufletului său”.

Învățătorul Apostol Grigoraș a murit pe 26 octombrie 1942 în luptele de la Cotul Donului „cuprins de entuziasmul acelora care își dau perfect seama de necesitatea sacrificiului lor”.

Sublocotenentul Mihai Cristea

Învățătorul Mihai Cristea din Cotu-Văii, județul Constanța s-a ridicat la înălțimea colegului său, învățătorul Apostol Grigoraș, printr-un gest mai puțin obișnuit: a cerut mutarea dintr-un regiment în altul, pentru a pleca cât mai repede pe front.

Învățătorul Mihai Cristea a absolvit Școala Normală din Pitești, promoția 1934, și Școala Militară de ofițeri de rezervă, cu gradul de sublocotenent. În anul 1939 a fost numit învățător, iar ulterior director, la școala din Cotu-Văii, județul Constanța. Despre activitatea sa scrie autorul articolului, care se semnează G.A.:

Având și conducerea tineretului încadrat în subcentrul premilitar, pornește năvalnic la muncă. Este ajutat cu însuflețire de sufletul cel mai apropiat, tovarășa de viață, doamna Lorica Cristea, pricepută și destoinică învățătoare.

Se străduiește să strângă în jurul său și al școlii oameni care să îi înțeleagă gândurile și idealurile care-i frământau mintea. Decepțiile inerente mediului rural nu l-au descurajat. Negăsind spijinul puternic pe care-l căuta, începuse să se dăruiască literaturii, publicând frumoase și apreciate articole în revista Vremea”.

Din paginile articolului aflăm că învățătorul Mihai Cristea era cuprins de înalte sentimente patriotice, mărturisindu-i autorului că: „Nu poate fi nimeni mare cu fapte mici. Pentru o faptă mare, în interesul Neamului, mă dăruiesc fără precupețire”. Cu aceste gânduri învățătorul Mihai Cristea a plecat pe front, unde „s-a stins în floarea tinereții, pe câmpiile Rusiei, în slujba idealului”.

Mai multe articole publicate în „Convorbiri didactice. Revista Asociației Învățătorilor din municipiul și județul Constanța” (cota PI 778), puteți citi în sălile de lectură ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța.

Sursă foto deschidere articol: Facebook Romania at War – WW1 and WW2

Leave a Reply