VASILE CANARACHE
(1896 - 1969)


       "La cei 70 de ani ai săi, şeful şantierului de săpături de la 'Tomis îşi prezintă descoperirile cu o vitalitate şi o vervă tinerească".

ŞT. AUG. DOINAŞ


       Se naşte la 6 februarie 1896 la Galaţi în familia ceferistului Leonida Canarache.
       La vârsta de 12 ani Vasile Canarache începe să muncească practicând diferite meserii: vânzător de ziare, băiat de prăvălie, corector la redacţia ziarului Minerva din Bucureşti, organizator de spectacole, redactor la gazetele Patria, Dacia, Adevărul, Dimineaţa.
       În 1916 scoate la Constanţa ziarele Victoria şi Varda.
       În timpul războiului mondial, e înrolat în regimentul 13 artilerie şi pleacă pe front. Luptă la Mărăşeşti şi Novorosisk.
       După terminarea războiului, stă un an în căutare de lucru prin Caucaz şi Persia.
       La întoarcere în ţară, lucrează ca reporter la ziarele Adevărul şi Dimineaţa, apoi ca director al ziarului Tempo.
       În timpul celui de-al doilea război mondial este arestat şi internat în lagărul de la Tîrgu Jiu, de unde e eliberat în august 1944.
       După eliberare, lucrează ca director general la întreprinderea poligrafică "Scrisul liber", ca preşdinte al Consiliului de administraţie al fabricilor de hârtie Buşteni şi Piatra Neamţ, ca cercetător ştiinţific principal la Institutul de arheologie al Academiei Române. Din 1957 este director al Muzeului de arheologie Constanţa.
       Neobosit cercetător, Vasile Canarache desfăşoară o vie activitate practică de descoperire şi restaurare a diverselor monumente istorice (Monumentul roman cu mozaic şi băile publice din Tomis), basilici, ziduri de apărare, morminte, statui şi o bogată activitate publicistică. Unele din lucrările sale au fost traduse şi în străinătate.
       Vasile Canarache a întreprins călătorii cu caracter arheologic în Bulgaria, Grecia, Franţa.

Constanţa Călinescu
Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească
Constanţa: [Biblioteca Municipală Constanţa], 1969
p. 231-232