PETRU VULCAN


Forma nepreferată: GHINU, Petru
Forma nepreferată: VULCAN, Petre
Profesia: funcţionar, publicist, poet, romancier, dramaturg
Domeniu de afirmare: literatură, publicistică
Data naşterii: 1866
Locul naşterii: Târnovo, Macedonia
Data decesului: 4 februarie 1922
Locul decesului: Constanţa
Naţionalitate: română
Studii: Şcoala primară în limba greaca în comuna natală, Liceul "Carol I" din Craiova, Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, neîncheiată


Activitate socio-profesională:
 • 1897 vine la Constanţa şi se angajează funcţionar la Prefectură unde va lucra pănă în 1922, la data decesului
 • 1897 înfiinţează Cercul literar "Ovidiu" ce edita revista cu acelaşi titlu
 • 1898 înfiinţează prima bibliotecă publică din Constanţa, inaugurată la 8 septembrie
 • Tipăreşte primul almanah la Constanţa, în 1900, "Almanahul Macedo-român"
 • 1906, tipăreşte "Albumul naţional al Dobrogei : 1866-1877-1906"
 • Directorul literar al "Revistei poporului"
 • îndrumă Liga Culturală al cărei secretar este pentru o vreme
 • Constituie în mai 1916 prima asociaţie a ziariştilor constănţeni


 • Colaborări la publicaţii: "Familia", "Revista idealistă", "Adevarul", "Dimineaţa", "Lumea nouă", "Epoca', Dreptatea", "Peninsula Balcanică", "Tribuna Dobrogei", "Românul de la Pind", "Curierul Olteniei", "Poporul","Lumina", iniţiator al revistei "România de la mare", 1914-1916


  Note: Se stabileşte în România, la Hinova, lângă Turnu Severin în 1880


  Autor al cărţilor:
 • Acropolis : Episod naţional al înfrăţirei greco-romăne : Într-un act
 • Albumul naţional al Dobrogei : 1866-1877-1906 : [Personalităţi dobrogene]
 • Armâna : [roman]
 • Asasinarea lui Ştefan Mihăileanu : Dramă originală în 4 acte şi 6 tablouri
 • Bucăţi alese (Vulcan, Petru)
 • Cauzele scăderei sentimentului religios şi adventismul : În atenţia Sfântului Sinod
 • Constantinopolul semi-lunei : Cu 28 ilustraţiuni în text
 • Dragomir ; Medgeea; Baba Sanda; La Bacalaureat: [Povestiri]
 • Fecioara ; Psihologia socială: (Roman)
 • Icoane din viaţă
 • Ion Bănescu, fost primar al oraşului Constanţa
 • Istoricul oraşului Constanţa
 • Lilice de la Pind : Poesii macedonene originale şi daco-române
 • Limba iubirei şi Raiana : (Poemă în versuri)
 • Puiziili Armâneshti dit : "Lilici dit Pindu"
 • Zori : Poesii


 • şi al articolelor:
 • Biografia mea : Pentru urmaşii şi prietenii ce s'or interesade acel ce va fi dus de veci dintre ei
 • O polemică interesantă între Petre Grigorescu şi Petre Vulcan
 • Oameni şi lucruri din Dobrogea (Note şi impresii)
 • Te-am aşteptat : [poezie]
 • Virgil P. Andronescu : profesor, directorul Liceului Particular din Constanţa
 • Evoluţiune şi regres social în Dobrogea
 • Discurs rostit la înmormântarea lui I. Bănescu
 • Evoluţiune şi regres social în Dobrogea


 • Personalitate locală în cărţile:
 • Armâna : [roman]
 • Ion Bănescu, fost primar al oraşului Constanţa
 • Istoria literaturii din Dobrogea
 • Istoricul oraşului Constanţa
 • Monografia Colegiului Naţional "Mircea cel Bătrân" Constanţa
 • Puiziili Armâneshti dit : "Lilici dit Pindu"


 • şi în articolele:
 • Bibliografie dobrogeană
 • Biografia mea : Pentru urmaşii şi prietenii ce s'or interesade acel ce va fi dus de veci dintre ei
 • [Cartierul]Peninsula, dragostea dintâi a constănţenilor : [interviu cu] ing. Nicolae Nemirschi, director Direcţia urbanism, Primăria Constanţa]
 • Cinstirea memoriei lui Petru Vulcan : Desvelirea plăcii comemorative
 • Comemorarea unor cărturari dobrogeni : Constituirea comitetului "pro Vulcan"
 • Constanţa vs. Constanţa/1887 vs. 2004 : Statuia lui Ovidiu : [fotoreportaj]
 • Discurs rostit la înmormântarea lui I. Bănescu
 • Evoluţiune şi regres social în Dobrogea
 • O polemică interesantă între Petre Grigorescu şi Petre Vulcan
 • Oameni şi lucruri din Dobrogea (Note şi impresii)
 • Petru Vulcan primul om de cultură al Constanţei
 • Petru Vulcan şi bulgarii
 • Petru Vulcan, un aromân celebru la Kiustendge
 • Te-am aşteptat : [poezie]
 • Un precursor : Petre Vulcan
 • Un precursor : Petru Vulcan
 • Virgil P. Andronescu : profesor, directorul Liceului Particular din Constanţa


 • (Stoica Lascu. Petru Vulcan-animator al vieţii spirituale din Dobrogea.
  În : România de la Mare, nr 2 (1992), p. 16,17)