KRIKOR ZAMBACCIAN
(1889 - 1962)


       "Am dăruit poporului colecţia mea de artă, deoarece şi talentele pe care le-am întrunit sunt ale poporului, ele fac mândria lui, altfel aş fi trădat şi poporul şi pe artiştii cărora le-am cules rodul.
       Pe pragul unei lumi noi, aduc acestui popor, izvor nesecat de energii şi elanuri, în mijlocul căruia am văzut lumina zilei, omagiul meu recunoscător pentru ideile generoase pe care mi le-a inspirat".

K. ZAMBACCIAN


       S-a născut în 1889 la Constanţa. A urmat liceul în oraşul natal, cursurile secundare la Bucureşti. Încă de atunci era un îndrăgostit de artă. Participa la matineele Teatrului Naţional, la concertele şi festivităţile de la Ateneu. Vizita expoziţii şi Pinacoteca.
       Urmează apoi cursuri universitare comerciale la Anvers făcând paralel şi studii de vioară. Aici face cunoştinţă cu pictura apuseană şi-şi petrece orele libere la muzeu admirând maiştrii flamanzi în special pe Rubens.
       Întors la Constanţa în 1913 îi cunoaşte pe pictorii Marius Bunescu şi Theodorescu-Sion, cu care are lungi discuţii despre artă.
       Este mobilizat în timpul războiului la Cernavoda, Oituz şi Iaşi unde cunoaşte pe sculptorul Medrea şi pictorii Camil Ressu şi Dărăscu. S-a apropiat de artişti, bucurându-se de prietenia şi preţuirea lor.
       Călătorind în diverse ţări a avut prilejul să viziteze muzee şi expoziţii, magazine de artă, monumente celebre.
       În anii de după eliberare, îşi continuă activitatea de comentator al artei plastice româneşti publicând lucrări despre N. Tonitza, C. Medrea, C. Baba.
       A fost ales în 1948 membru corespondent al Academiei Române.
       În lucrările sale Pagini despre artă şi Însemnările unui amator de artă, comunică impresii pline de interes despre expoziţii şi artişti, precum şi consideraţii în diferite probleme de estetică.
       Moare în octombrie 1962.

Constanţa Călinescu
Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească
Constanţa: [Biblioteca Municipală Constanţa], 1969
p. 179-180