JEAN BART
(Eugeniu P. Botez)

(1877-1933)


       "Jean Bart avea o adevărată slăbiciune pentru frumuseţile de basm ale naturii româneşti. Îndrăgostit de întinderile fără sfârşit ale apelor, fascinat de un răsărit sau de un apus de soare, el iubea, în aceeaşi măsură, munţii şi pădurile şi vieţuitoarele de tot felul de pe meleagurile noastre".

I. PELTZ


       Jean Bart este fiul generalului Panait Botez. Se naşte în 1874 la Burdujeni. Cursul primar îl face la Iaşi având printre dascălii săi şi pe Ion Creangă.
       Începând cu clasa a IlI-a, Jean Bart se pregăteşte pentru cariera militară - tradiţie de familie - şi este înscris la liceul militar.
       Ajuns ofiţer de marină, îşi părăseşte vechile pseudonime literare "Trotuş" şi "Gh. Rot" sub care semnase povestiri cu subiect din viaţa militară în revistele Munca şi Lumea nouă şi îşi ia ca nume literar pe cel al celebrului corsar francez din timpul lui Ludovic al XlV-lea.
       Scriitorul publică în 1901 Jurnalul de bord, pagini inspirate din călătoriile sale, pentru ca în anii următori să apară Datorii uitate (1916), Prinţesa Bibiţa (1923), În Deltă (1925), Peste ocean (1926), Însemnări şi amintiri (1928), Schiţe marine din lumea porturilor (1928).
       Devenind aproape un "scriitor al mării" sigur că cele mai multe lucrări vorbesc despre Dobrogea. Romanul care i-a adus cel mai mare succes Europolis, este tot de inspiraţie dobrogeană, acţiunea petrecându-se "acolo unde batrânul Danubiu îşi pierde şi apa şi numele în mare". Se recunoaşte oraşul Sulina, pe când era porto-franco, un port cosmopolit cu o viaţă de regim colonial, un port românesc sub dominaţia Comisiunii Europene a Dunării.
       Moare la 12 mai 1933.
       Jean Bart este un scriitor realist, un scriitor format în atmosfera Contemporanului şi a Vieţii româneşti, un scriitor însufleţit de un cald patriotism, un artist care a descris cu sensibilitate întinderile nemărginite, ale Dunării şi mării.

Constanţa Călinescu
Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească
Constanţa: [Biblioteca Municipală Constanţa], 1969
p. 201-202