IOAN N. ROMAN
(1866-1931)


       "Unul din cei mai talentaţi şi mai harnici dintre ziariştii tineri.
       Observă bine, cugetă drept şi exprimă frumos. Printre puţinii noştri poeţi, Roman ocupă un loc de frunte."

AL. VLAHUŢĂ


       S-a născut la 20 iulie 1866 în comuna Tropoclo, judeţul Ismail, dar a fost declarat în comuna Comândăreşti, judeţul Iaşi.
       Clasa I primară o începe la Sălişte, urmând celelalte clase la Hârlău.
       Termină şcoala secundară la Liceul „Ştefan cel Mare” din Iaşi.
       Ioan N. Roman pleacă la Bruxelles şi urmează concomitent Facultatea de litere şi filozofie şi Facultatea de drept, în 1897 obţine titlul de doctor în drept „avec distinction” - cum se notează în diplomă.
       Înainte de plecarea în străinătate, Ioan N. Roman a desfăşurat o vie activitate ziaristică şi literară. Debutează în publicistică în 1882 în foiţa literară şi ştiinţifică Albina, iar în literatură la revista Familia din Oradea a lui Iosif Vulcan.
       În anii următori volumul de colaborări se măreşte. Numele lui apare în Convorbiri literare, România liberă, Munca, Literatură şi ştiinţă, Viaţa.
       Între 1892-1893 îl găsim prim redactor la ziarul Adevărul. Funcţionează apoi la Iaşi pe postul de secretar-contabil al Şcolii comunale de meserii. În 1897 ia în primire postul de ajutor de judecător la Judecătoria Ocolului Curtea de Argeş şi în 1898 e transferat, la Judecătoria din Medgidia, unde în anul următor devine primar, aceeaşi funcţie exercitînd-o apoi şi la Constanţa.
       În Constanţa, Ioan N. Roman a redactat şi a colaborat la ziarele: Dreptul Dobrogei, Farul, Ovidius. Trimite colaborări cu tematică dobrogeană la ziarul lui N. Iorga Neamul românesc.
       Fondează împreună cu profesorul universitar de geografie Constantin Brătescu „Societatea culturală dobrogeană” şi revista Analele Dobrogei (1920).
       În ultimii ani ai vieţii sale este ales preşedinte al Comitetului „Pro Eminescu” pentru înălţarea statuii scriitorului pe malul mării.
       Sub diverse semnături (Morna, Noir, Inero, Ioan Ghyb, Rosmarin), Ioan N. Roman a dus o intensă activitatea ştiinţifică şi literară.
       Moare la 12 iulie 1931 la Constanţa.
       După moartea sa, familia a instituit două premii: „Premiul cultural dobrogean Ioan N. Roman” şi „Premiul de poezie Ioan N. Roman”, premii obţinute printre alţii de poetul V. Voiculescu, prof. Gr. Sălceanu, prof. G. Bănea şi prof. C. D. Constantinescu-Mirceşti.

Constanţa Călinescu
Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească
Constanţa: [Biblioteca Municipală Constanţa], 1969
p. 263-264