IOAN BORCEA
(1879-1936)


       "Borcea a fost un profesor excelent care a susţinut catedra aproape un sfert de secol şi un savant de primul rang care a desfăşurat o activitate ştiinţifică dintre cele mai vii în aproape toate ramurile zoologiei teoretice şi aplicate. Cele aproximativ 100 de lucrări valoroase publicate în străinătate, sunt o strălucită mărturie".

C. M0TAŞ


       Fără să fie dobrogean, profesorul Ioan Borcea (născut la 13 ianuarie 1879 în comuna Buhociu - jud. Bacău) şi-a legat numele de Dobrogea prin cercetările oceanografice întreprinse aici.
       Învaţă la Iaşi şi în 1900 devine licenţiat în ştiinţele naturii. Primul post pe care-1 deţine în cariera sa, este cel de profesor la catedra de morfologie animală a lui Paul Bujor.
       În 1905 obţine încă două diplome: licenţiat în ştiinţe al Facultăţii din Paris şi diploma de doctor în ştiinţe naturale al Sorbonei, iar în 1912 devine titularul catedrei de zoologie din laşi.
       Activitatea ştiinţifică a profesorului Ioan Borcea a ilustrat pe rând mai multe domenii: anatomia, embriologia la peşti şi crustacee, entomologia aplicată şi biologia marină.
       El este cel care în 1926 înfiinţează la Agigea prima staţiune zoologică marină din România care recoltează şi cercetează fauna şi flora din apele româneşti ale Mării        Negre. Materialele adunate au stat la baza elaborării unor lucrări de specialitate din toate domeniile oceanografiei. De atunci şi până acum staţiunea a atras numeroşi cercetători, devenind laborator de lucru intens şi continuu.
       Încă din 1929 serii de studenţi naturalişti şi geografi sosesc în staţiune şi-şi completează cunoştinţele teoretice. Staţiunea are şi o bogată corespondenţă cu muzeele din străinătate şi un bogat fond de publicaţii străine. (Corespondează cu 137 institute ştiinţifice din 47 de state.)
       Prof. I. Borcea a repurtat numeroase succese şi a reprezentat România la Congresele internaţionale de zoologie din Budapesta, Monaco, Padova. În Franţa i se conferă titlul de "dr. honoris causa" al Universităţii din Montpellier. A iniţiat un ciclu de conferinţe în Franţa, la Paris, Marsilia, Grenoble.
       Moare la 30 iulie 1936 în vârstă de 57 de ani în plină activitate creatoare.
       În 1967 în cadrul sesiunii ştiinţifice care se organizează din 10 în 10 ani la Agigea s-au sărbătorit 40 de ani de la înfiinţarea staţiunii de cercetări marine şi 30 de ani de la moartea profesorului.
       Numeroşi oameni de ştiinţă: prof. dr. docent C. Motaş, prof. A. Berlescu - prorector al Universităţii Iaşi, prof. dr. docent Petru Jitariu - membru corespondent al Academiei Române i-au evocat personalitatea.

Constanţa Călinescu
Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească
Constanţa: [Biblioteca Municipală Constanţa], 1969
p. 213-214