GRIGORE MOISIL
(1906 - 1973)


       "Este nevoie să ai în ideile tale o îndrăzneală mare şi o perseverentă pentru realizarea ţintelor către care tinzi să ajungi prin muncă".

GRIGORE MOISIL


       S-a născut la Tulcea, la 10 ianuarie 1906, în familia numismatului Constantin Moisil. Urmează şcoala primară la Bucureşti, continuă studiile la Liceul "M. Kogălniceanu" din Vaslui şi la "Spiru Haret" din Bucureşti. După terminarea liceului, s-a înscris la Facultatea de ştiinţe din Bucureşti, secţia matematici. Paralel urmează şi Politehnica, secţia construcţii. În 1929 îşi ia doctoratul în matematici cu lucrarea Mecanica analitică a sistemelor continue.
       Specializarea o face la Paris şi Roma la cursurile lui Vito Volterra. Profesează întâi la Iaşi la catedra de algebră superioară, apoi la Bucureşti ca profesor de analiză superioară şi logică matematică.
       Între 1946-1948 e numit ministru la Ankara, perioadă în care ţine conferinţe cu subiecte matematice la Universitatea Tehnică din Istanbul.
       Reîntors în ţară predă la Universitatea din Bucureşti, la Institutul de geologie şi tehnică minieră, la Facultatea de matematici şi fizică, la Facultatea de matematică şi mecanică.
       Grigore Moisil ne-a reprezentat ţara la numeroase conferinţe şi congrese ale matematicienilor ţinute în Polonia, în Italia, S.U.A., Franţa, Bulgaria, Cehoslovacii U.R.S.S.
       Între 27 iunie şi 1 iulie 1960 a participat la primul Congres internaţional de automatică organizat de Federaţia internaţională de automatică la Moscova, unde a făcut cunoscută activitatea existentă în ţara noastră în domeniul automatizării.
       Matematicianul Grigore Moisil face parte din diferite comitete de redacţie ale revistelor străine, este membru al Institutului Internaţional de Filozofie din Paris şi membru corespondent al Academiei de ştiinţe din Bologna.
       Este doctor docent în ştiinţe matematice, şef de secţie la Institutul de matematică şi centrul de logică, profesor la Universitatea Bucureşti, preşedinte al Comisiei Naţionale de Matematică.
       Grigore Moisil este academician din anul 1948. Este Laureat al Premiului de Stat şi în 1964 i s-a acordat prin decret titlul de "Om de ştiinţă emerit".
       Cercetează probleme de analiză funcţională, logică. matematică, geometrie diferenţială, algebră, fizică matematică.
       Grigore Moisil a adus o contribuţie însemnată la introducerea şi folosirea primelor maşini electronice de calcul în ţara noastră.

Constanţa Călinescu
Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească
Constanţa: [Biblioteca Municipală Constanţa], 1969
p. 155-156