GEORGE GEORGESCU
(1887-1964)


       Ucenic al unor mari muzicieni şi continuator strălucit al bunelor tradiţii ale muzicii. George Georgescu a rămas slujitor consecvent al lucrărilor cu puternic conţinut emoţional, al capodoperelor muzicii universale, pe care s-a străduit şi a reuşit să le interpreteze în formă măiastră, cu stil şi personalitate".

ION DUMITRESCU


       Dirijorul român de renume mondial, George Georgescu, s-a născut la 12 septembrie 1887, în oraşul Sulina judeţul Tulcea).
       După terminarea cursurilor primare şi liceale, îşi face sudiile de specialitate la Academia de Muzică din Bucureşti, clasa de violoncel a lui Dimitrie Dinicu.
       Se perfecţionează urmând concomitent cursuri de armonie, contrapunct şi muzică de cameră, iar în 1910 îşi adânceşte pregătirea muzicală la Berlin cu Hugo Becker.
       Talentul său de dirijor este descoperit de un mare muzician al timpului, Richard Strauss.
       Debutul are loc la Orchestra Filarmonică din Berlin, fapt care îl consacră carierei de şef de orchestră.
       În 1920 revine în ţară şi dirijează la 29 octombrie pentru prima oară Orchestra Filarmonică din Bucureşti, la conducerea căreia rămâne peste 40 de ani.
       În repertoriul său se înscriu lucrări ale compozitorilor: Beethoven, Schumman, Richard Strauss, Ceaikovski, Brahms        şi ale numeroşilor compozitori români : Paul Constantinescu, Sabin Drăgoi, Mihail Jora, Dinu Lipatti, Laurenţin Profeta.
       După 1944 întreprinde turnee internaţionale împreună cu Orchestra Filarmonică de Stat din Bucureşti, dar şi singur, pentru a dirija orchestrele simfonice din marile centre muzicale ale Europei şi S.U.A. situându-se în rândul celor mai de seamă dirijori ai timpului.
       Sub bagheta lui au concertat artişti ca: Stravinski, Cassals, Rubinstein, Oistrah, Menuhin, Richter, precum şi cei mai de seamă artişti români: George Enescu, Dinu Lipatti, Florica Cristoforeanu, Niculescu-Basu şi generaţia tânără din care făceu parte Valentin Gheorghiu, Ion Voicu. Radu Aldulescu.
       A murit la Bucureşti, la 1 septembrie 1964.
       Pentru meritele sale deosebite în promovarea artei muzicale, George Georgescu a fost distins cu înalte ordine şi medalii ale România, precum şi cu titlurile de Artist al Poporului şi Laureat al Premiului de Stat.

Constanţa Călinescu
Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească
Constanţa: [Biblioteca Municipală Constanţa], 1969
p. 101-102