CONSTANTIN BRĂTESCU
(1882-1945)


       "Putem afirma, fără teamă de eroare, că de la Herodot, părintele istoriei, geografiei şi etnografiei, nimeni nu a privit cu mai mult interes şi cu mai multă înţelegere ţinuturile Dunării de Jos, decât geograful şi etnograful Constantin Brătescu".

SIMION MEHEDINŢI


       Constantin Brătescu, prin studiile pe care le întreprinde, poate fi pe drept socotit geograful Dobrogei.
       Se naşte la 30 septembrie 1882 în satul Câşla (judeţul Tulcea), ca fiu al învăţătorului Ioan Brătescu şi al Caliopei Ecaterina Caramfil. în tot cursul vieţii, Constantin Brătescu se va simţi legat de locurile de baştină. Aceasta o dovedesc majoritatea lucrărilor sale : Delta Dunării, Lacul Taşaul, Pămîntul Dobrogei, Fitogeografia şi solurile Dobrogei, Dobrogea, Nume vechi ale Dobrogei etc.
       După absolvirea şcolii primare, în clasa tatălui său, Brătescu este înscris la Gimnaziul din Tulcea. în anul 1901 figurează printre studenţii Facultăţii de litere a Universităţii Bucureşti, dar atras de cursurile profesorului Simion Mehedinţi, se dedică geografiei. Opera lui Brătescu cuprinde studii din toate ramurile geografiei (geografie fizică, geografie istorică, istoria geografiei etc).
       În 1906 îşi ia licenţa în geografie, funcţionează ca profesor suplinitor, ca bibliotecar la secţia de geografie a Universităţii din Bucureşti, ca asistent la catedra de geografie a profesorului Simion Mehedinţi.
       În 1909 pleacă în Germania, la Universităţile din Leipzig şi Berlin pentru specializare. La întoarcerea în ţară, este numit profesor de geografie la ªcoala normală din Constanţa, unde duce şi o susţinută activitate ştiinţifică prin editarea unor valoroase lucrări de geografie.
       Întrerupt în activitatea sa în timpul războiului (e mobilizat la serviciul cartografic al armatei), îşi reia activitatea didactică şi ştiinţifică după război. Ca director al ªcolii superioare de comerţ din Constanţa, reuşeşte să înfiinţeze . o ªcoală elementară de comerţ şi o ªcoală de ucenici. Paralel duce activitate literară publicînd în reviste poezii, recenzii, traduceri, sub pseudonimele Salsovia, C.B., B.
       Împreună cu numismatul Constantin Moisil înfiinţează şi conduce revista Arhiva Dobrogei, iar cu prietenul său, avocatul şi publicistul Ioan N. Roman întemeiază în 1920 revista "Analele Dobrogei", care din 1924 continuă să fie editată în Cernăuţi, unde profesorul Constantin Brătescu este numit profesor la catedra de geografie.
       În 1930 este ales decan al Facultăţii de ştiinţe din Cernăuţi, în 1935 este ales membru al Academiei de ştiinţe din România, iar în 1938 i se încredinţează conducerea secţiei de geografie la Universitatea Bucureşti.
       Cursurile sale de geografie generală, de geomorfologie comparată, studiile ştiinţifice, notele, culegerile de folclor şi încercările literare, au îmbogăţit tezaurul literar ştiinţific al ţării.
       Moare la 23 octombrie 1945 lăsînd o bogată operă geografică, pedagogică şi literară.

Constanţa Călinescu
Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească
Constanţa: [Biblioteca Municipală Constanţa], 1969
p. 23-24