ALEXANDRU CIUCURENCU
(1903 - 1971)


       „Alexandru Ciucurencu se prezintă cu panouri impresionante prin sentimentul înalt, impresionante prin simfonizarea picturală a ansamblului - admirabil adecuată subiectului - impresionantă prin preţiozitatea materiei utilizate, preţiozitate ce se contopeşte într-un tot de o gravă şi plină de înţelegere armonie”.

N. T0NITZA


       După ce plastica românească cunoscuse numele lui Aman, Grigorescu, Luchian, Petraşcu, Tonitza, cunoaşte la distanţă de cîţiva ani numele lui Ciucurencu.
       La 27 septembrie 1903 se naşte la Tulcea, fiul hămurarului Ciucurencu. Existenţa grea a tânărului sărac începe din copilăria pe care nu o petrece în zburdălnicii caracteristice vârstei,ci într-o cărămidărie şi apoi ucenic la un zugrav iconar, Mihail Paraschiv. Cu greu termină şi şcoala primară fiind nevoit să muncească pentru a asigura existenţa familiei sale numeroase.
       Banii agonisiţi în ucenicie, îl ajută să poată trăi în Capitală, unde pleacă în 1921 pentru a urma Şcoala de Belle Arte având profesori pe G. D. Mirea, Camil Ressu, Fritz Storck. În timpul liber tot pentru întreţinerea existenţei, făcea figuraţie la Teatrul Naţional şi la Operă.
       În 1928 termină Şcoala de Belle Arte susţinând examenul cu compoziţia La gară, lucrare care a fost şi premiată.
       În 1931, după satisfacerea serviciului militar, vizitează Parisul şi Veneţia, studiază sub îndrumarea pictorului Andre L'Hote şi în Academia „Julian”. În 1932, după reducerea bursei pe care o primea, e nevoit să se înapoieze în ţară. Lucrează intens expunând tablouri la Salonul Oficial din 1933. În anul următor, deschide în sala „Mozart” prima expoziţie personală, căreia îi urmează altele între 1935-1939.
       Este numit în 1948 profesor de pictură la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”.
       Activitatea sa artistică este bogat reprezentată în expoziţii personale şi de grup din Bucureşti şi străinătate : Bienala de la Veneţia, expoziţiile de artă plastică de la Leningrad şi Moscova, Varşovia şi Budapesta, Berlin, Atena, Praga, Cairo, Alexandria, Damasc, New-Delhi, Ankara, Sofia, Viena, Belgrad, Zürich.
       Pentru meritele sale este ales membru corespondent al Academiei R.S.R. şi primeşte titlurile de Laureat al Premiului de Stat, Maestru Emerit al Artei, iar în 1964 titlul de Artist al Poporului.


Constanţa Călinescu
Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească
Constanţa: [Biblioteca Municipală Constanţa], 1969
p. 63-64