ADRIAN RĂDULESCU


Profesia: arheolog, istoric, muzeograf, cercetător ştiinţific, cadru didactic universitar
Domeniu de afirmare: arheologie, istorie, muzeografie, administraţia locală
Titluri ştiinţifice: doctor în istorie (Cluj, 1972)
Data naşterii: 16 august 1932
Loc naştere: Dorobanţu, jud. Călăraşi (jud. Ialomiţa)
Data decesului: 5 mai 2000
Naţionalitate: română
Cetăţenie: română
Studii: Liceul „Ştirbei Vodă” Călăraşi şi Liceul „Mihai Viteazu” din Bucureşti (1943-1947); Facultatea de istorie a Universităşii Bucureşti, specializare în istorie veche şi epigrafie

Activitate socio-profesională:
 • muzeograf, muzeograf principal la Muzeul de Arheologie Constanţa (1956-1957), 1957-1964)
 • şef de secţie la Muzeul de Arheologie Constanţa (1964-1968)
 • director adjunct, director la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (1968-1969), (1969-1990)
 • cadru didactic universitar la Institutul Pedagogic Constanţa (1966-1974)
 • rector la Universitatea „Ovidius” Constanţa (1990-1991)
 • cadru didactic universitar şi conducător de doctorat la Universitatea „Ovidius” Constanţa (din 1990)
 • primar al municipiului Constanţa (1989-1990)
 • prefect al Judeţului Constanţa (mai 1990 - nov. 1991)


 • Afiliere:
 • membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (1990-1996)
 • membru şi preşedinte al Comisiei Naţionale de Arheologie (1976-1999), (1993-1997)
 • preşedinte al Filialei Constanţa a Societăţii de Studii clasice din România (1969)
 • director al Centrului de Studii Ovidiene (1970)
 • vicepreşedinte al Institutului Român de Tracologie
 • preşedinte al Filialei Constanţa al Oamenilor de Ştiinţă (din 1988)
 • membru corespondent al Institutului German de Arheologie din Frankfurt pe Main
 • membru în Consiliul Eparhial şi în Consiliul Naţional Bisericesc
 • participă la organizarea Congresului internaţional de studii asupra frontierelor romane, Mamaia, septembrie 1972
 • participă la organizarea Congresului internaţional de epigrafie greacă şi latină, Constanţa, 1977
 • participă la organizarea Congresului internaţional de tracologie, Constanţa-Mangalia-Olimp-Tulcea, 1996
 • participă la organizarea colocviului intrernaţional de „Arheologia Mării Negre”, Constanţa, 1994.


 • Realizări:
 • specialist în istoria şi arheologia epocii greco-romane în Dobrogea
 • ca direcor al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa s-a îngrijit de conservarea şi protejarea monumentelor areologice, a înregistrat noi obiective arheologice, a impulsionat cercetările de teren şi activitatea de valorificare ştiinţifică şi muzeistică
 • a participat efectiv la săpături arheologige şi a condus şantiere arheologice de interes naţional din municipiul Constanţa şi din Dobrogea. Cercetări valorificate în studii ştiinţifice, monografii, apreciate în ţară şi străinătate
 • organizarea unor manifestări ştiinţifice internaţionale la Constanţa
 • organizarea unor muzee pe teritoriul Dobrogei: amenajarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (1977), a Muzeului „Callatis” din Mangalia, a coordonat lucrările de restaurare a monumentului triumfal şi a muzeului de la Adamclisi, muzeul de la Histria
 • membru fondator al Universităţii „Ovidius” Constanţa
 • primul primar şi primul prefect al judeţului Constanţa după revoluţia din 1989
 • a contribuit la transformarea Episcopiei Tomisului în Arhiepiscopie
 • ca prefect a organizat festivităţile de aniversare a 2500 de ani de existenţă arheologică şi a 2250 de la prima atestare literară a Tomisului (1991)


 • Colaborări la publicaţii:
 • redactor-responsabil al publicaţiei ştiinţifice anuale „Pontica” (Constanţa ); a reînviat revista culturală şi ştiinţifică „Analele Dobrogei. Serie nouă” (Constanţa, 1995)
 • Materiale şi cercetări arheologice (Bucureşti); Materiale şi cercetări arheologice (Oradea)
 • Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie (Bucureşti); Studia Arcaeologica (Sofia); Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee; Buletinul Monumentelor Istorice
 • Studii şi cercetări de geografie aplicată a Dobrogei (Constanţa); Revue Roumaine d' Histoire; Revue Arch‚ologique; Actes du Congrés International d'archeologie chr‚tiene; Dacia


 • Autor al cărţilor:
 • A concise history of Dobruja
 • Bucureştiul şi epopeea independenţei 1877-1878
 • Cimitirul feudal-timpuriu de la Castelu
 • Complexul arheologic Adamclisi: [Ghid]
 • Constanţa
 • CONSTANŢA: Ghid turistic al judeţului
 • Constanţa (1985)
 • Istoria Dobrogei
 • Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare: Dobrogea
 • Itinerare arheologice dobrogene
 • Monumente romano-bizantine din sectorul de vest al cetăţii Tomis
 • Monumentul triumfal de la Adamclisi
 • Necropola de incineraţie de la Castelu: Extras din Materiale şi Cercetări Arheologice
 • Ovidiu la Pontul Euxin (1981): [micromonografie]
 • Ovidiu la Pontul Euxin (1998)
 • Râde Aristofan, plânge Horaţiu: O viziune a artei
 • Tropaeum Traiani: Monumentul şi cetatea


 • şi al articolelor:
 • Carnet arheologic: Un monument al regiunii noastre [Constanţa] - cetatea Capidava
 • Carnet arheologic: Basilica Mare descoperită pe şantierul fostei gări [din Constanţa]: [fotoreportaj]
 • Carnet arheologic: [fotoreportaj]
 • Constantin Brătescu un descoperitor al Dobrogei
 • Constanţa, oraşul monumentelor antice
 • Cultura: Dobrogea în secolele IV-VI
 • Istoria politică: Dobrogea în secolele II-III
 • Monumente arheologice privind viaţa spirituală în Dobrogea veacurilor I-III d.Chr.
 • Muzeul, mijloc de educaţie patriotică
 • Pentru o Mitropolie a Tomisului: [recenzie la „Mitropolia Tomisului, tradiţie şi actualitate”. Constanţa: Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 2004]
 • Scrisoare către Marcela Cordescu
 • Simbioză şi parazitism într-o fortificaţie din teritoriul callatian - secolele IV-II
 • Stăpânirea romano-bizantină în Dobrogea
 • Viaţa spirituală: Dobrogea în secolele II-III
 • Muzeul, mijloc de educaţie şcolară
 • Scurtă retrospectivă asupra cîtorva piese de sculptură antică din Muzeul Regional Constanţa
 • Vestigiile monahale de la Basarabi: Carnet arheologic


 • Editor al cărţilor:
 • Creştinismul în Scythia Minor în contextul vest-pontic
 • COMUNICĂRI de istorie a Dobrogei
 • COMUNICĂRI de istorie a Dobrogei [Vol.] 1
 • COMUNICĂRI de istorie a Dobrogei [Vol.] 2
 • Le Complexe archéologique Adamclisi: Guide illustré
 • Circulaţia monetară în Dobrogea romană: (secolele I-III)
 • Civilizaţia greacă în zona vest-pontică şi impactul ei asupra lumii autohtone: (sec. VII-IV a. Chr.)
 • Ovidiu la Pontul Euxin (1998)
 • Constanţa, peisaje pontice = Pontus Euxinus Landscapes: [album]
 • Litoralul românesc: Stampe la Pontul Euxin = Des estampes au Pont Euxin = Pontus Euxinus Landscapes
 • Doi prieteni: [Povestire]


 • Personalitate locală în cărţile:
 • Circulaţia monetară în Dobrogea romană: (secolele I-III)
 • Le Complexe archéologique Adamclisi: Guide illustré
 • Istoria Dobrogei
 • ISTORIA românilor (Avram, Alexandru,...) Vol. 2: Daco-romani, romanici, alogeni
 • Jurnal de credinţă şi speranţă: Constanţa 20 mai 1982 - 20 decembrie 1989
 • Litoralul românesc: Stampe la Pontul Euxin = Des estampes au Pont Euxin = Pontus Euxinus Landscapes
 • Ovidiu la Pontul Euxin (1981): [micromonografie]
 • Ovidiu la Pontul Euxin (1998)
 • Portrete literare (Cucu, Ştefan)
 • Publius Ovidius Naso şi literatura română


 • şi în articolele:
 • Bătălia pentru reactivarea Mitropoliei Tomisului continuă
 • Carnet arheologic: Basilica Mare descoperită pe şantierul fostei gări [din Constanţa]: [fotoreportaj]
 • Carnet arheologic: [fotoreportaj]
 • Carnet arheologic: Un monument al regiunii noastre [Constanţa] - cetatea Capidava
 • Cetatea romană de la Mîrleanu (cetatea Sucidava)
 • Constantin Brătescu un descoperitor al Dobrogei
 • Constanţa, oraşul monumentelor antice
 • Monumente arheologice privind viaţa spirituală în Dobrogea veacurilor I-III d.Chr.
 • Muzeul, mijloc de educaţie patriotică
 • Muzeul, mijloc de educaţie şcolară
 • Noutăţi arheologice care vorbesc despre străvechiul Tomis: [fotoreportaj]
 • Omul, filosoful şi patriotul Vasile Pârvan
 • Pentru o Mitropolie a Tomisului: [recenzie la „Mitropolia Tomisului, tradiţie şi actualitate”. Constanţa: Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 2004]
 • Receptarea epocii literare dacoromane în istoriografia română şi europeană: Momente personalităţi şi lucrări ştiinţifice
 • Scrisoare către Marcela Cordescu
 • Scurtă retrospectivă asupra cîtorva piese de sculptură antică din Muzeul Regional Constanţa
 • Simbioză şi parazitism într-o fortificaţie din teritoriul callatian - secolele IV-II
 • Vestigiile monahale de la Basarabi: Carnet arheologic


 • (Enciclopedia istoriografiei româneşti
  Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1978. - p. 279;
  Pontica (Constanţa) . - An 33-34 (2000-2001), p. 7-17)