Biblioteca „Ioan N. Roman” din Constanța cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 104 A organizează Joi, 18 mai 2023, ora 17.30, în Aula Bibliotecii, masa rotundă cu tema „Vicii, metehne, apucături: de la literatură la teologie și invers”, unde domnul prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici se va afla în dialog cu domnul conf. univ. dr. Ionuț Holubeanu, de la Facultatea de Teologie a Universității Ovidius din Constanța.
Ce deosebește viciul de păcat și păcatul de fărădelege? Există o dimensiune a diminutivului în ceea ce privește viciile și păcatele, păcate mai „mici”, veniale, vicii scuzabile, tolerabile recuperabile ca „obișnuințe” în textele literare? Ce loc ocupă tabieturile, apucăturile, metehnele în economia simbolică a viciului ? Cum se acomodează o viziune hedonistă asupra vieții, „plăcerile”, cu rigoarea pe care morala creștină o propune? Ce relație există între plăcere și viciu? Reprezintă distracția un viciu în sine? Viciile construiesc relieful care face memorabile o serie de personaje, scriitorii lucrează mai rar cu personaje virtuoase, cât cu personaje care afirmă contrariul ei. Ce ne învață literatura? Există o morală a ei? Există situații când virtutea care asumă exigențe foarte înalte se transformă în păcat și păcatul în virtute? Când devin ideile păcătoase și care ar fi viciile unui gânditor? La aceste întrebări vor încerca să răspundă în dialog cei doi interlocutori.
Specialist în Istoria Bisericii, d-l conf. univ. dr. Ionuț Holubeanu este autorul a numeroase studii și volume de teologie printre care o serie de lucrări fundamentale: Istoria Bisericii Ortodoxe Române vol I și II (2018, 2019), Organizarea bisericească în Scythia și Moesia Secunda în secolele IV-VII (2018), Monahismul în Dobrogea de la origini până în zilele noastre (2020).
Masa rotundă face parte din ciclul Dialoguri dobrogene, serie de evenimente dedicate istoriei și culturii dobrogene, personalităților ei și valorilor care le edifică.
Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât pe website-ul, cât şi pe pagina de Facebook ale instituției.

Leave a Reply