Existența unei „publicații de vară” dedicată turiștilor i-a preocupat pe constănțeni de la începutul secolului al 20-lea.
„Sirena” era la treilea ziar (după „Expres-informator” și „Curierul băilor”) a cărui existență era legată de sezonul la mare.
Să facem cunoștință cu SIRENA!
Sirena. Curierul sezonului la Constanța; Constanța: 3 aprilie – 13 august 1916; periodicitate: zilnic. Redacția: str. Mircea cel Mare nr. 14, Constanța. Tipografia „Albania”, Constanța; format: 33×24 cm; preț: 5 bani/nr., abon. 5 lei/sezon.
Au apărut 75 de numere, cu un total de 296 pagini: an I (3 apr -13 aug 1916).
Modificări în apariție:
Tipografie: Tipografia „Dimitrie Nicolaescu”, Constanța (nr. 11-15), Tipografia „Dacia”, Constanța (nr. 16-75).
Publică informații sezoniere; uneori apar materiale de istorie a Dobrogei.
Articolul-program „Un prim cuvânt” spune:
„N-a existat până acum în timpul sezonului la Constanța un organ de publicitate, care înlăturând orice preocupare de alt ordin, să urmărească pas cu pas tot ce stă în legătură cu vilegiatura. În stațiunile balneare și climaterice din strănătate asemenea publicațiuni sunt obișnuite și ele aduc un mare folos vizitatorilor. Socotim că un ziar, care ar căuta să umple golul acesta, nu este de prisos nici în orașul nostru.
Iată pentru ce apare Sirena.
Ea se va sili să îndeplinească, pe cât posibilitățile ei modeste îi vor permite, următorul plan de lucru:
Va încerca să pună în vedere, într-o formă plăcută, frumusețile orașului Constanța și ale împrejurimilor ei.
Va ține publicul în curent cu mișcarea zilnică a vizitatorilor, publicând numele tuturor acelora care vin și care pleacă.
Va da știrile cele mai amănunțite asupra mișcării artistice locale, care direcțiunea cazinoului promite să o dezvoltare în chip neobișnuit.
Va încuraja inițiativele nimerite și va releva lipsurile, ce eventual s-ar simți, pentru ca cei în drept să le înlăture spre deplina mulțumire a tuturor.
În afară de partea informativă în această direcțiune și pe care ziarul nostru se va strădui să o aibă cât mai completă, el va mai căuta să fie în același timp ecoul literar și artistic al vieții pline de mulțumire și de voie bună, pe care sezonul o aduce în cuprinsul bătrânului Tomis. […]”
Referințe: „Gazeta Română”, an I, nr. 1, 1 mai 1916, p. 1; „Litoral”, an VII, nr. 630, 16 iun 1977, p. 3.
Material realizat de Biroul de Informare Bibliografică Dobrogeană
Angela-Anca Dobre
Corina-Mihaela Apostoleanu
Adriana Pitu
Luminiţa Stelian

Leave a Reply