Acum 143 de ani apărea la Tulcea publicația „Steaua Dobrogei”, considerată de către istoriile de presă primul ziar local în limba română.  Existase anterior și o publicație umoristică în limba greacă, „Stravropodis” (1875-1882) („Șontorogul”), despre care în prezent există doar referințe, deoarece nu s-au păstrat numere din aceasta.

Steaua Dobrogei. Foaia intereselor locale; Tulcea: 22 iunie 1879 – februarie 1891; periodicitate: săptămânal. Director-proprietar: Basile Brănişteanu. Tipografia „Aurora Dobrogei”, Tulcea; format: 37 x 28 cm.

Modificări în apariţie:

Director: N. Baboianu (1890).

Primul ziar dobrogean. Se păstrează la Biblioteca Academiei 2 numere: an I, nr. 14 din 27 nov 1879 şi an V, nr. 10 din 5 sep 1883.

Articolul-program este redat într-o referinţă:

[În fine, pe lângă cele-l-alte mijloace de lumină ce se oferă Dobrogei, este şi un ziar care va anunţa Dobrogenilor noutăţile de ceste-l-altă parte a României, precum ne va spune şi nouă cele ce se făcu în provincia acum alipită la patria nue.

Numele său e Steaua Dobrogei.

În program inspiraţia foarte bine de iubirea intereselor locale, Steaua Dobrogei declară că nu se va ocupa de cât de o propria medie prin ajutorul căreia să se îmbunătăţească cât se poate de iute starea materială şi morală a locuitorilor, care –până acum – fiincă au avut fericirea de a fi sub Români], în „Binele Publicu”, an I, nr. 98, 29 iun 1879, p. 3.

Apar întreruperi în apariţie, iar reluarea publicării este reprodusă astfel: Respectaţi Confraţi,

Steaua Dobrogei primul organ de publicitate, care a luat naştere îndată după venirea Românilor în partea locului, din împrejurări independente de voinţa fondatorului, au trecut să înceteze cât-va timp d’a apare.

De la una însă, a viitoarei luni Maiu, acest jurnal care a fost pururea expresiunea sinceră a intereselor locale, va începe să reapară nu ca în trecut ci de două ori pe săptămână.

Apariţiunea va fi regulată, pe considerente că pe lângă un labore personale, mai are ca zestre şi o tipografie organizată ast-fel ca să nu deie graş angajamentului ce’şi propune.

Cât principiile ce le va profesa, ele sunt deja cunoscute publicului cititor, au fost, sunt şi vor fi LIBERALE, în „Binele Publicu”, an V, nr. 113, 22 apr 1883, p. 3.

Cu toate că s-au păstrat puține numere, există referințe în diferite publicații din epocă.

Pe larg, în „Enciclopedia de presă a Dobrogei. 1878-1944” de Corina-Mihaela Apostoleanu, Luminița Stelian, Angela-Anca Dobre, Editura Ex Ponto, Constanța, 2020, pp. 356-368.

Material realizat de Biroul de Informare Bibliografică Dobrogeană

 

Leave a Reply