• Pe 14 august 1867, s-a născut John Galsworthy, scriitor englez, laureat al Premiul Nobel pentru Literatură (1932). După terminarea studiilor la Oxford, în domeniul juridic, se înscrie în barou dar va părăsi profesia destul de repede. În timpul unui voiaj spre Australia, îl întâlnește pe Joseph Conrad, ofițer maritim și bun povestitor al aventurilor marinărești. Acesta îl inspiră și îi trezește dorința și determinarea de a scrie. A cunoscut succesul literar cu romanele: „Bogătașul”, „Conacul”, „Patricianul” , trilogiile „Forsyte Saga” și „Comedia modernă”.

 

  • Motivația Juriului Nobel: “pentru remarcabila sa artă narativă, care își găsește forma cea mai înaltă de expresie în Saga familiei Forsyte”

 

  • În 1921, Galsworthy fondează Clubul PEN, Asociația internațională a scriitorilor, cu sediul la Londra, fiind primul ei președinte. Denumirea PEN este un acronim de la „poets, playwrights, editors, essayists and novelists”.

 

  • Galsworthy s-a inspirat și din viața personală atunci când și-a creionat personajele: Irene din trilogia „Forsyte Saga” era, într-o oarecare măsură, portretul soției sale, Ada Pearson.

 

  • Trilogia „Forsyte Saga” a fost ecranizată de televiziunea britanică BBC în 1967 și 2002, serialele devenind foarte populare în rândul telespectatorilor din toată lumea, revitalizând interesul pentru un scriitor a cărui faimă a crescut constant după moarte.

 

Referințe critice:

„ În veacul nostru, după Bernard Shaw, John Galsworthy este poate cel mai de seamă scriitor englez orientat către problematica socială. Fără a da soluții viguroase și precise, fără a fi un gânditor în adevăratul înțeles al cuvântului, acest romancier de mare talent rămâne totuși interesant prin atitudinea sa și prin problemele ce le deschide. Observarea precisă a realității, scăldată, însă, într-un val de lirism, într-o atmosferă de melancolică visare, pare a proveni de la Dickens sau Turgheniev. Dar într-însul mai există și o latură lucidă, amară, lipsită de iluzii (…). Tot ceea ce a scris Galsworthy apare cu mult umbrit de ciclul <<Forsyte Saga>>, singurul în măsură a ne prezenta calitățile cu adevărat fundamentale ale scriitorului. Tema acestui ciclu este satira împotriva simțului exagerat de proprietate, care definea, după cum se exprimă autorul, <<marea burghezie>> din era victoriană. <<Forsyte Saga>> este cronica amănunțită a familiei cu același nume, începând din anul 1866 și sfârșind în anul 1920. Ceea ce caracterizează această grupare, în zilele ei bune, este solidaritatea membrilor săi, solidaritate nu, însă, afectivă, ci instituțională. Legătura lor era una de principii, de mentalitate, de interese, fără nici o conexiune cu atracția dictată de înrudirea sângelui.”

(Edgar Papu, în prefața romanului „Bogătașul”, Editura de Stat pentru Literatură și Artă”, 1958)

 

Caută în catalogul online – Click aici!

 

Leave a Reply