În perioada 1-30 septembrie 2021, Serviciul de Informare Bibliografică Dobrogeană din cadrul Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța organizează expoziția cu titlul „Ctitori ai Dobrogei moderne: Anghel Saligny”.

Personalitate marcantă a epocii sale, Anghel Saligny (1854-1925) a  fost inginer, cadru didactic universitar, ministru și academician, personalitate plurivalentă a științei și ingineriei românești. El și-a legat numele de Dobrogea prin construirea podului „Regele Carol I” de la Cernavodă dar și prin  contribuția majoră la construirea Portului Constanța (a construit primele silozuri din Europa din beton armat, dar și instalația de petrol).  De asemenea, inginerul român a realizat modernizarea sistemului de căi ferate din România, prin proiectarea și supravegherea construcției de căi ferate, poduri și gări.

Activitatea sa constructivă în Dobrogea s-a desfășurat într-o epocă în care provincia pontică unită cu Țara, la 1878, se afla în plină ascensiune economică, socială și culturală. Efortul general era îndreptat spre ridicarea sa din punct de vedere economic, construirea și consolidarea infrastructurii fiind vitale. Prin proiectele de mare anvergură realizate în Dobrogea, Anghel Saligny poate fi așezat în galeria făuritorilor Dobrogei moderne, alături de regele Carol I și de Mihail Kogălniceanu.

Expoziția, realizată de bibliograf Angela-Anca Dobre, se află în holul central al instituției și cuprinde carte, presă și iconografie din colecțiile Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța care ilustrează multiple aspecte ale activității lui Anghel Saligny.

Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.

Mai multe despre acest subiect la:

https://digitizare.biblioteca.ct.ro/wp-content/uploads/biblion_a4_site.pdf  (pp. 4-6)

https://digitizare.biblioteca.ct.ro/wp-content/uploads/biblion_nr_22_2020.pdf  (pp. 4-7)

Leave a Reply