Ziua limbii române : 31 august 2019

 

„… A vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi decât exprimată în limba română. … Ce patrie minunată este această limbă!”  (Nichita Stănescu)

 

 • Ziua limbii române este celebrată anual începând cu 31 august 2013, fiind considerată o sărbătoare a identității și demnității poporului român. Pe data de 19 martie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 53 privind instituirea Zilei limbii române.
 • Biblioteca Județeană Constanța organizează o expoziție în Sala Referințe Generale, prin care omagiază limba română și evidențiază importanța sa pentru educație și cultură.  Cărțile expuse abordează atât aspectele legate de istoria limbii române, cât și cele referitoare la evoluția actuală a limbii, lexicul, gramatica, scrierea corectă, greșeli frecvente de exprimare în vorbirea curentă sau în mass media.

Caută cartea dorită în catalogul online – Click aici!

 

 • Dintre cărțile mai vechi, deținute de compartimentul Colecții Speciale al bibliotecii noastre, prezentăm câteva titluri care arată evoluția scrierii în limba română: de la alfabet chirilic, la stadiul intermediar, cu alfabet de tranziție, apoi la grafia folosită și în prezent, cu alfabet latin:

Tipărituri în limba română cu alfabet chirilic:

 • Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legii vechi şi a ceii noao toate care s-au tălmăcit de pre limba elinească pre înţelesul limbii rumâneşti. Acum întâi s-au tipărit rumâneaşte …. În Blaj : La Mitropolie, 1795.
 • Noul Testament sau Împăcarea au Leagea noao a lui Iisus Hristos, Domnului nostru. În Ardeal în cetatea Belgradului (Alba-Iulia), 1648.
 • Sfânta şi dumnezăiasca Evanghelie, carea într-acesta chip tocmită di pre orânduiala greceştii Evanghelii, acum întâi s-au tipărit. În scaunul Mitropoliii Bucureştilor : smeritul întru ermonaşi Chiriac tiparnicul, 1682.
 • Regulamentul Organic. Bucureşti : [s. n.], 1832.
 • Învățăturile bunului și credinciosului domn al Țării Romînești Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, București, 1843.

Tipărituri în limba română cu alfabet de tranziție:

 •  Asachi, G., Fabule versuite, Ediţia a triea, adăogită.- Iaşi : Institutul Albinei, 1844.
 • Alecsandri, V. Salba literară .- Jassi [Iaşi] : Tipografia lui Adolf Bermann, 1857.
 • Bolintineanu, D. , Vieaţa lui Vlad Ţepeş Vodă şi Mircea Vodă cel Betrânu .- Bucuresci : Typographia lui Stephan Rassidescu, 1863.
 •  Codicele civilu al Moldaviei, [Cu o prefaţă de vel logofătul C.Sturza]. ─ Ediţiunea III.- Iaşi : Tipariul Tribunei Române, 1862.

Tipărituri în limba română cu alfabet latin:

 • Tempea, Radu, Bart, Petru (tip.),  Gramatică românească. Sibii, 1797.
 • Văcărescu, Ienăchiţă, Observaţii sau Băgări de seamă asupra regulelor gramaticii rumâneşti. În Viena Austriei, 1787.
 • Eminescu, Mihai, Poesii. Bucuresti : Editura Librăriei Socecu & Comp., 1884.
 • Creangă, Ion, Scrierile lui Ioan Creangă . ─ [Ediția 1].- Iaşi : Tipo-Litografia H. Goldner, MDCCCXC- [1890].
 • Vlahuță, Al., Nuvele – Bucureşti : Stabilimentul Grafic Socecu şi Teclu, 1886.

Leave a Reply