Nicolae Iorga : Aniversare (5 iunie 1871 – 27 noiembrie 1940)

 

Nicolae Iorga (1871-1940)

 

Om politic, istoric și profesor de prestigiu, Nicolae Iorga (5 iunie 1871 – 27 noiembrie 1940) și-a legat numele de Dobrogea și de cultura locală, atât prin scrieri dedicate acestei regiuni și problemelor sale specifice, cât și prin faptul că, în calitate de ministru al Instrucțiunii Publice și al Culturii Naționale, a semnat actul de naștere al primei biblioteci publice a Dobrogei, prin adresa nr. 2769, din 9 iulie 1931. Documentul stipula „înfiinţarea unei biblioteci comunale, înzestrată cât mai puternic cu tot felul de publicaţiuni care să se poată folosi de la umilul absolvent de curs primar până la intelectualul cel mai recunoscut”.  Ca urmare, Consiliul Municipal Constanța emite Hotărârea din 19 iulie 1931, respectiv actul de naştere al bibliotecii publice.

Marele om politic și de cultură este prezent în colecțiile Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman Constanța” cu peste 500 de titluri, care reflectă diversitatea preocupărilor sale intelectuale. Multe dintre acestea sunt dedicate istoriei universale, omul de știință fiind preocupat mai ales de epoca medievală. În acest sens, putem menționa volumele despre Imperiul Bizantin, Imperiul Otoman, dar și pe cele despre Europa și societatea medievală.

De asemenea, multe volume sunt dedicate istoriei românilor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi, inclusiv unor aspecte specifice, precum învățământul, comerțul sau reflectarea vieții sociale și politice locale prin relatări ale călătorilor străini și prin scrisori de boieri și de domni.

În ceea ce privește Dobrogea, străveche provincie românească, Nicolae Iorga a scris despre chestiuni legate de drepturi naționale și de comerțul la Marea Neagră, începând din perioada Evului Mediu (în vol. „Veneția în Marea Neagră”).

Într-o conferință ținută în 1940 la Fundația „Carol I” din București, consilierul regal Nicolae Iorga vorbea despre „Țara lui Dobrotici” pe care îl considera nu slav, așa cum era acreditat de către istoriografia bulgară, ci un despot bizantin.

Despre antica Scythia Minor, savantul arăta aici că desemnează provincia de la stânga Dunării, o zonă locuită de aceiași români, care ocupă și partea dreaptă a fluviului: „Dunărea este străjuită de o populație densă românească. Dobrogenii sunt : unii Dunăreni, alții oameni ai mării, rămășițe ale coloniilor grecești ale Pontului Euxin, care priveau nu spre vecinii de neam tracic, cu care totuși aveau legături, ci către Olbia, Phanagoria și Sinope”. În aceeași conferință, dar subiectul este abordat în mai multe rânduri, Profesorul amintește și rolul ciobanilor transhumanți, cei care au străbătut drumurile antice către litoral și spre bălți sau spre sud, pentru a duce oile la iernat, în cadrul amplului proces al transhumanței.

Un alt aspect al personalității sale plurivalente este acela de profesor, fiind, în această calitate, autor al unor istorii ale învățământului, dar și al unor cursuri universitare și conferințe  memorabile.

Angela-Anca Dobre,

bibliograf

 

 

 

 

 

 

 

Caută cartea dorită în catalogul online – Click aici!

 

 

Leave a Reply