Discursurile rostite de Regele Carol I și inginerul Anghel Saligny la inaugurarea portului Constanța. Recomandări din publicațiile periodice

4.04.2019 Ionuț Druche

Anul acesta, pe 27 septembrie 2019, se împlinesc 110 ani de la inaugurarea Portului Constanța. La istoricul eveniment, alături de Familia Regală, au participat toți oamenii de vază ai orașului, cât și inginerul Anghel Saligny.

În primul număr al Revistei Societății Culturale Dobrogene „Analele Dobrogei”, aflat în colecția de publicații a  Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”  Constanța (cota PI 958), găsim discursurile rostite la inaugurarea portului, de Regele Carol I, inginerul Anghel Saligny și Vasile Morțun, ministrul Lucrărilor Publice. Discursurile au fost publicate în articolul „Construcția și exploatarea Portului Constanța”, semnat de inginerul E.B. Lazarovici.

Lucrările de construcție a portului au început în anul 1896 și au durat 13 ani. În anul 1899, inginerul Anghel Saligny este numit director general şi şef de proiect al portului, fiind cel care va duce la bun sfârșit lucrările.

Astfel, la inaugurarea Portului Constanța, inginerului Anghel Saligny a rostit următorul discurs:

Sire,

Prezența Majestății Voastre și a Augestei Voastre familii la această serbare are o mare însemnătate pentru țara noastră. Nu sărbătorim numai săvârșirea unor lucrări din portul Constanța, ci îndeplinirea unui întreg program urmat cu atâta stăruință de Majestatea Voastră.

Prin facerea liniilor București – Fetești, Făurei – Fetești și a podului de peste Dunăre Ați dat putința ca produsele de tot felul ale patriei nostre să se scurgă la mare, fără întrerupere și în timp de iarnă. Prin facerea Portului Constanța cu adâncime și instalații speciale pentru cereale, Ați dat putința de a se reduce navlul cerealelor prin sporirea capacității vapoarelor și scurtarea timpului de încărcare.

Inginerul Anghel Saligny[1]

Toate acestea vor contribui ca să putem susține mai cu folos concurența pe piețele mondiale.

În ce privește industria noastră de petrol, ea nu ar fi putut lua dezvoltarea de acum, fără lucrările pe care le inaugurați azi.

Sire, primul proiect al portului a fost făcut în anul 1881 de vestitul inginer Hartley, atunci când corpul nostru tehnic nu avea ingineri experimentați în acest fel de lucrări. Un al doilea proiect, a cărui executare s-a început în anul 1896, a fost conceput de Inspectorul General Cantacuzino, în anii 1891 – 1894, având de sfătuitor pe Inpectorul Guerard, fost director al portului Marsiliei. De atunci încoace, atât sub direcțiunea mult regretatului inginer Duca, cât și sub actuala direcțiune, numai ingineri români, mai toți ieșiți din școala noastră de poduri și șosele, au lucrat la conceperea și executarea lucrărilor portului. Toți inginerii sunt adânc recunoscători Majestății Voastre, care, prin nestrămutata încredere ce Ați avut în forțele lor, le-ați dat prilejul să dovedească, prin marile lucrări săvârșite sub glorioasa și binecuvântata Voastră Domnie, că merită încrederea pe care Ați pus-o în ei.

Cu inima plină de cel mai nemărginit devotament pentru Majestatea Voastră, ei unesc glasul lor cu al meu spre a striga: Să trăiți Majestate, Să trăiască M.S. Regina!… Să trăiască dinastia!”.

La rândul său, Regele Carol I a încheiat festivitatea cu următoare cuvinte:

Cu mare bucurie am venit în Dobrogea spre a inaugura marile lucrări ale portului Constanța, datorate, ca și falnicului pod peste Dunăre, științei și hărniciei inginerilor români, sub priceputa conducere a șefului lor.

Deschiderea drumului pe mare era o trebuință a propășirii comerțului. Porturile marine sunt plămânii unei țări, de aceea guvernul nu a cruțat nimic pentru a da portului Constanța tot ceea ce a trebuit spre a îndeplini înalta sa misiune.

Încă de la început am urmărit cu cel mai viu interes și am supravegheat aceste lucrări care au dat comerțului nostru un avânt așa de puternic și am legat Dobrogea de căminul strămoșesc.

Regele Carol I [2]

Cu drept cuvânt, putem privi acest port ca un factor de căpetenie al propășiriii nostre economice și ca o mândrie națională.

Portul Constanța, cu ajutorul serviciului nostru maritim, ne-a pus în legătură statornică și directă cu târgurile străine, mai ales cu apusul Europei, care este cel mai mare cumpărător al produselor noastre naționale.

Activitatea acestui centru comercial, care se va desfășura desigur fără daune pentru porturile noastre dunărene, va fi adevăratul barometru al dezvoltării noastre economice. De aceea, am credință că marile lucrări ce s-au săvârșit până acum nu sunt decât un început față de ce rezervă viitorul, și că orașul Constanța va deveni peste un timp, nu prea îndepărtat, unul din cele mai importante porturi ale Mării Negre.

Cu acest prilej, nu pot să nu remarc azi o legătură strânsă și apropiată a dobrogenilor de sufletul nostru cu intrarea lor în deplină viață constituțională a țării.

Prin această întrupare desăvârșită a Dobrogei la Patria Română, de la sânul căreia nimic n-o mai poate despărți, s-a înfăptuit pe veci ținta străbunilor luptători pentru stăpânirea țărmului Mării Negre, visul bătrânului Mircea Voievod și a lui Ștefan cel Mare.

Cu adâncă recunoștință mulțumesc tuturor pentru primirea strălucită cu care am fost întâmpinați din partea orașului, ca și pentru bunele urări ce mi s-au adus în cuvinte așa de călduroase și măgulitoare și sunt fericit că am plăcutul prilej a ridica paharul meu pentru prosperarea mereu crescândă a portului Constanța și pentru fericirea scumpilor noștri dobrogeni”.

În primul număr al Revistei Societății Culturale Dobrogene „Analele Dobrogei”, apărut în anul 1920 și aflat în colecția de publicații a  Bibliotecii Județene „Ioan. N. Roman” Constanța (cota PI 958), mai puteți citi discursul lui Vasile Morțun, ministrul Lucrărilor Publice, dar și „Textul Actului Comemorativ de la inaugurarea Portului Constanța”.

[1] https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2018/05/01/personalitati-romanesti-in-constructii-anghel-saligny-1854-1925/

[2] http://www.familiaregala.ro/istorie/regele-carol-i

Sursă foto deschidere articol: http://www.primaria-constanta.ro/oras/album/poze-vechi

 

Leave a Reply