[Cărţi]   ARBORE, Alexandru P. Din etnografia Dobrogei: Contribuţiuni la aşezările tătarilor şi turcilor în Dobrogea: Extras       CULEA, Apostol D. Cât trebue să ştie oricine despre Dobrogea: Trecutul-prezentul-viitorul       GEORGESCU, Ioan. Coloniile germane din Dobrogea: Extras       GEORGESCU, Ioan. Petit guide de Constantza et de ses environs       GREAVU-DUNĂRE, Stan. Bibliografia Dobrogei –Citeste: