Angelo Mitchievici, manager tel/fax 0241-614482 Mirela Bănescu, contabil-șef tel/fax 0241-614482Citeste:

În urma Războiului pentru Independența României, în 1878, Dobrogea revine la patria mamă, după mai multe secole de stăpânire străină. În perioada imediat următoare, provincia pontică s-a înscris pe drumul modernizării care a vizat toate aspectele vieții social politice și culturale. În deceniile care au urmat, viața culturală dobrogeană aCiteste: