23.04.2020 Ionuț Druche Poetul și dramaturgul Grigore Sălceanu s-a născut la Galați, pe 23 aprilie 1901. Studiile preuniversitare le-a urmat în orașul natal, apoi la Tulcea și la Liceul „Mircea cel Bătrân” din Constanța, iar studiile universitare și postuniversitare le-a absolvit la Facultatea de Litere și Filosofie, din cadrul Universității București și Sorbona, Franța. S-a întors la Constanţa, în anul 1927, a fost numit profesor de franceză la Liceul „Mircea cel Bătrân”, și, totodată a început să publice poezii la principalele reviste de cultură din orașul de la țărm de mare și din țară: „Analele Dobrogei”, „Convorbiri literare”, „Ritmul vremii”,Citeste:

15.04.2020 Ionuț Druche Multe localități din Dobrogea au dispărut în decursul vremurilor, în special după ce ținutul dintre Dunăre și Marea Neagră a trecut prin schimbări administrativ-politice majore. Este și cazul unor sate locuite în general de tătari și bulgari, care nu au supraviețuit mult timp după Războiul de Independență. Un astfel de exemplu este satul Merdenvenli-Punar, care a existat până în anul 1915, undeva între localitățile constănțene, Movila Verde și Plopeni, în apropierea ruinelor unei foste cetăți romano-bizantine de lângă Plopeni.Detalii despre satul Merdenvenli-Punar aflăm din articolul „Un sat dispărut. Schiță monografică”, semnat de Gheorghe Enăchescu, apărut în publicațiaCiteste:

10.04.2020 Ionuț Druche În nr. 1-2/1939 al revistei „Gânduri de la mare”, afltă în colecțiile Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța la cota P I 771, Dimitar Nicolov Mincev, publicist de origine bulgară, născut la Constanța, în 1905, a publicat articolul „Liutvid, un legendar voievod dobrogean”. Prin acest articol D. N. Mincev aduce în atenția cititorilor numele unui presupus voievod dobrogean, Liutvid, care este menționat într-un cântec bulgăresc, originar din localitatea Prilep, Macedonia. Cântecul „Jenibda Iva ot Meglena bâlgarsca voivoda” (Nunta lui Iva din Meglena, voievod bulgar) a fost publicat pentru prima la Constantinopol, în paginile ziarului bulgăresc „Țarigradschi Vestnic”Citeste:

7.04.2020 Ionuț Druche Continuăm seria recomandărilor din publicațiile periodice ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța, cu încă un articol semnat de învățătorul Gh. M. Pușcașu și publicat în Revista Asociației Învățătorilor din municipiul și județul Constanța, „Convorbiri didactice”, An II, nr. 7-8, 1938 (cota P I 778). Articolul este un portret închinat învățătorului Nicolae M. Ion din Ovidiu, plecat din această viață, la doar 33 de ani, în anul 1938. Învățătorul Nicolae M. Ion s-a născut pe 29 noiembrie 1904, în comuna Pantelimonul de Sus, județul Constanța. După absolvirea cursurilor primare din comuna natală, în anul 1925 aCiteste:

3.04.2020 Ionuț Druche Continuăm seria recomandărilor din publicațiile periodice ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța, cu articolul „Se duc bătrânii”, semnat de învățătorul Gh. M. Pușcașu și publicat în Revista Asociației Învățătorilor din municipiul și județul Constanța „Convorbiri didactice”, An I, nr. 1, 1937 (cota P I 778). Articolul este dedicat învățătorului Cristea Caraman, ctitor al lăcașurilor de școală din Ceamurlia de Jos, județul Tulcea și Cogealac, județul Constanța. Cristea Caraman s-a născut pe 6 aprilie 1863, în comuna Vârlezi, județul Galați. După absolvirea Școlii Normale din Galați, în anul 1884 a fost numit învățător în satul Hagighiol,Citeste:

11.03.2019 Ionuț Druche În primii doi ani după serbarea semicentenarului Războiului de Independență, în urma căruia Dobrogea a revenit de la Imperiul Otoman la România, Nicolae Iorga a publicat în „Almanahul graficei române”, edițiile din 1929 și 1930, mai multe desene în creion din această conflagrație, realizate de ilustratori străini, prezenți pe câmpurile de luptă. Desenele, apărute în articolele  „Războiul din 1877-8 în ilustrații” și „Noi ilustrații străine ale Războiului 1877-8”, erau pentru a doua oară publicate de Nicolae Iorga, ele fiind inserate pentru prima dată în lucrarea sa „Războiul pentru Independența României”, apărută sub egida Academiei Române, în anulCiteste:

14.02.2020 Ionuț Druche După cucerirea, apoi transformarea ei într-o provincie otomană, Dobrogea a fost încadrată în sistemul de administraţie turcesc, fiind guvernată administrativ şi economic în condiţiile specifice imperiului. În ciuda acestor împrejurări vitrege, relaţiile românilor dobrogeni cu românii din stânga Dunării nu au încetat niciun moment, ci au continuat de-a lungul veacurilor, fie ca legături de rudenie, fie profesionale (ca păstori, pescari etc.), culturale sau de cult. Când viaţa nu le era tulburată de războaiele ruso – turce, aducătoare de jaf, pârjol, ori distrugerea completă a multor sate, locuitorii români dobrogeni reușeau să ajungă la situaţii economice bune. Într-unCiteste:

7.02.2020 Ionuț Druche La fel ca în ziua de azi, din cele mai vechi timpuri Dobrogea a fost locuită concomitent de diferite etnii. Despre acest subiect scrie regretatul istoric Constantin Moisil, în revista „Arhiva Dobrogei” (în vol. 3, nr. 1, 1920), referindu-se la unele din cele mai vechi populații de pe aceste meleaguri, cu precizarea că, locuitorii de baștină au fost geții. Celelalte două etnii pe care renumitul profesor le prezintă în articol sunt: coloniștii greci și sciții. Geții, ramura nordică a Tracilor, sunt consemnați în istorie ca cei mai vechi locuitori ai Dobrogei, care trăiau între Dunăre și MareaCiteste:

31.01.2020 Ionuț Druche Rubrica „Recomandări din publicațiile periodice” ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța intră în cel de-al doilea an de existență. După cum aminteam în primul articol din cadrul acestei rubrici, printre colecțiile aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța se numără și publicații periodice, care sunt puse la dispoziția oricărui utilizator. Publicațiile periodice sunt românești sau străine, iar temele pe care le abordează sunt din cele mai diverse. Astfel, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța își propune să vină în întâmpinarea utilizatorilor ei, prin prezentarea pe pagina web, a unor publicații periodice, sau a unor temeCiteste:

13.11.2019 Ionuț Druche Miercuri, 11 noiembrie 2019, de la ora 11:00, la Liceul Cobadin, județul Constanța, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța demarează proiectul școlar educațional „Citește cu folos”, proiect realizat cu ocazia evenimentelor prilejuite de „Zilele europene ale patrimoniului”, ediția XXVII/2019, și în contextul instituirii în anul 2019 a „Anului cărții”. Proiectul se va desfășura în școli și licee din județul Constanța, în două etape, pe parcursul anului școlar 2019-2020. Astfel, în primul semestru vor avea loc activități specifice dedicate „Anului cărții”, iar în al doilea semestru vor avea loc activități sub egida „CărțiCiteste: